Teologia z różnych perspektyw

Młodzi katoliccy i protestanccy teologowie opowiadali o swoim spojrzeniu na chrześcijaństwo i jego dogmaty podczas 49. Tygodnia Eklezjologicznego, który w dniach od 24 do 27 kwietnia br. odbywał się na KUL.


Ta konferencja, zorganizowana przez Koło Naukowe Studentów Teologii KUL, poświęcona został tematyce reformacji. Jej początek wiąże się z przypadającą w tym roku 500. rocznicą krytycznego wobec Kościoła rzymskokatolickiego wystąpienia Marcina Lutra.
Młodzi naukowcy z KUL, ale także z Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie, Uniwersytetu Stefana Kardynała Wyszyńskiego, Uniwersytetu Mikołaja Kopernika z Torunia, Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, Uniwersytetu Adama Mickiewicza z Poznania, Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu w syntetyczny sposób przybliżali słuchaczom – głównie lubelskim naukowcom – zagadnienia, co do których spojrzenie katolików i protestantów jest odmienne. Należy do nich zagadnienie chrystologii, będące refleksją naukową nad osobą Jezusa Chrystusa. Katolicy w swoim spojrzeniu na Zbawiciela zauważają znaczenie Jego cierpienia i śmierci, ale mocno przeżywają chwałę Jego zmartwychwstania. Protestanci akcentują raczej mękę i śmierć krzyżową Jezusa. Odmienne jest spojrzenie katolików i protestantów na rolę Słowa Bożego w wierze i liturgii (wyjaśniali to m.in. mgr Joanna Łastowska z KUL oraz Mateusz Jelinek z ChAT). Różnice są też w ocenie roli papieża.
Podejmowano takie tematy, jak: bracia czescy w Polsce, kardynał Hozjusz, Kalwin, Zwingli, kenotycy luterańscy, eklezjologia anglikańska, jedność Kościoła, zaniedbania Kościoła, małżeństwa mieszane protestancko-katolickie.Monika Skarżyńska