Terytorialsi oddali krew

30 osób oddało krew w ramach lubelskiej edycji akcji „Krwioobieg Terytorialsa”. Impreza odbyła się nad Zalewem Zemborzyckim.


– W jej ramach odbyły się szkolenia z udzielania pierwszej pomocy. Można było też wykonać szereg badań i zapoznać się z wyposażeniem żołnierzy OT i innych służb mundurowych. Do akcji włączyło się wiele instytucji i stowarzyszeń – relacjonuje kapitan Damian Stanula, oficer prasowy 2 Lubelskiej Brygady Obrony Terytorialnej, która zorganizowała lubelską edycję.

Główny cel tegorocznej edycji „Krwioobiegu Terytorialsa” to zebranie 1500 litrów krwi w całym kraju i zaangażowanie 2500 krwiodawców. – Cel akcji to nie tylko lepsze statystyki, ale też lepsza synchronizacja przekazywania krwi i osocza z potrzebami terytorialnymi i czasowymi banków krwi – dodaje kpt Stanula. GR