To będzie najtrudniejszy budżet ostatniej dekady

Największą inwestycją w przyszłym roku będzie dokończenie budowy Dworca Metropolitalnego i przebudowy układu komunikacyjnego wokół niego. Prace kosztować będą ponad 178 mln zł, z czego ponad 77 mln zł pokryje unijna dotacja

O ponad 10% niższe dochody i o blisko 6% mniejsze wydatki. – To najtrudniejszy budżet ostatniej dekady. Wpływ na taką sytuację mają m. in. trwająca ciągle pandemia koronawirusa oraz zmiany podatkowe związane z wprowadzaniem tzw. Polskiego Ładu – tłumaczył prezydent Krzysztof Żuk, przedstawiając radnym na czwartkowej sesji założenie projektu przyszłorocznego budżetu miasta.


Przyszłoroczne dochody miasta mają wynieść niespełna 2 miliardów 460 mln zł, co jest kwotą o ponad 10% mniejszą niż w roku obecnym (ponad 2,7 mld zł), a wydatki zamkną się w kwocie 2 miliardów 667 mln zł, czyli o prawie 6% niższą niż w roku bieżącym (tegoroczne zaplanowane są na ponad 2,8 mld zł). Deficyt w kwocie ponad 207 mln zł zostanie pokryty głównie z emisji obligacji, a na koniec przyszłego roku dług miasta przekroczy 1,81 mld zł.

Mniej o ponad 120 mln zł, w porównaniu do tego roku, ma trafić do budżetu środków unijnych (co wynika z dopiero uruchamianych procedur rozdziału funduszy w ramach perspektywy finansowej 2021-2027 i rozpoczęcia realizacji nowych projektów najwcześniej pod koniec przyszłego roku – zazn. aut.) i o 5 mln zł mniej z tytułu dywidendy od miejskich spółek (w tym roku było to 15, a w przyszłym 10 mln zł). Na prawie 23 mln zł mniej niż w tym roku Ratusz wyliczył dochody z tytułu udziału gminy i powiatu w podatkach od osób fizycznych i prawnych stanowiących dochód budżetu państwa. W przyszłym roku mają one wynieść ok. 577,7 mln zł, kiedy w tym, ma być ich ok. 600 mln. – Na już wprowadzonych zmianach podatkowych i tych, które wejdą w związku z Polskim Ładem tracimy ok. 170 mln zł, a rekompensata, którą otrzymujemy to ok. 82 mln zł – wyliczał radnym prezydent Krzysztof Żuk.

Najbardziej ucierpią na tym inwestycje, na które miasto zamierza przeznaczyć w przyszłym roku niespełna 465 mln zł (w tym 17 mln zł stanowić będzie spłata wierzytelności związanych z budową szkoły podstawowej, przedszkola, domu kultury przy ul. Berylowej). To w sumie kwota o ponad 110 mln mniej niż w tym roku. Większość radnych ma jednak nadzieję, że do ostatecznej wersji projektu budżetu, który będzie głosowany w grudniu uda się im wprowadzić dodatkowe inwestycje ważne dla mieszkańców ich okręgów wyborczych. – Osobiście nie wyobrażam sobie przyszłorocznego budżetu bez przebudowy ul. Rowerowej czy remontu kuchni w Szkole Podstawowej nr 7 przy ul. Plażowej – mówił na sesji Marcin Nowak, wiceprzewodniczący rady miasta.

Najkosztowniejszym zadaniem majątkowym będzie w przyszłym roku dokończenie budowy nowego autobusowego Dworca Metropolitalnego wraz z przebudową okolicznego układu drogowego. Pozostałe zamierzenia inwestycyjne dotyczą głównie dróg i oświaty. Wśród nich znajdą się m. in. zakończenie budowy ulic Leszka i Ziemowita, budowa ul. Siewierzan, budowa dróg gminnych w rejonie ul. Turystycznej, rozbudowa obiektów Zespołu Szkół nr 12 przy ul. Sławinkowskiej o pawilon przedszkolny oraz Szkoły Podstawowej nr 52 przy ul. Jagiełły o nowe segmenty: dydaktyczny i żywnościowy. Kontynuowana będzie budowa hali sportowej wraz z boiskami przy I Liceum Ogólnokształcącym im. Stanisława Staszica, a także rozpocznie się adaptacja parteru gmachu VII LO przy ul. Farbiarskiej na cele przedszkolne. Przy ul. Herberta w odnowionych pomieszczeniach ruszy dzielnicowy dom kultury, mieszkańcy dzielnicy Tatary w końcu wypoczną na odnowionym skwerze przy ul. Montażowej 10 i 12, a ich bezpieczeństwo poprawi kontynuacja przebudowy i rozbudowy oświetlenia na osiedlu przy ul. Hutniczej. Na Ponikwodzie wykończony zostanie obiekt szatniowo-szkoleniowy przy boisku do rugby na ul. Magnoliowej, a na Felinie ruszy budowa kolejnych bloków komunalnych.

W 2022 roku realizowane będą także dwa projekty w ramach Programu Inwestycji Strategicznych Polskiego Ładu. Pierwszy z nich obejmuje budowę ostatniego odcinka ul. Wapowskiego, ul. Oczki, ul. Brata Alberta z ul. Kuncewiczowej, drogi między ul. Milenijną a ul. Szeligowskiego. W ramach drugiego ruszy zaś budowa ul. Bliskiej i Skowronkowej.

Ponadto w projekcie budżetu zaplanowano także realizację wszystkich projektów, które zwyciężyły w tegorocznej edycji Budżetu Obywatelskiego, a także 9 niezrealizowanych do tej pory zadań z poprzednich edycji lubelskiego BO. Zieleń miejska zostanie zaś uzupełniona w ramach realizacji kolejnej edycji Zielonego Budżetu. Tym razem miasto chce postawić przede wszystkim na wykonanie niewielkich skwerów.

Ponad 24 mln zł miasto zamierza wydać na wykup gruntów pod inwestycje drogowe (powiatowe i gminne), w tym 3 mln pod budowę przedłużenia ul. Węglarza, a ponad 15 mln zł na objęcie kolejnych akcji Portu Lotniczego Lublin.

Lokalnych społeczników powinien ucieszyć pierwszy od kilku lat wzrost tzw. rezerwy celowej, która przypada każdej z 27 dzielnic Lublina ze 150 do 170 tys. zł, a działkowców 500 tys. zł dotacji na inwestycje na terenie Rodzinnych Ogródków Działkowych.
Marek Kościuk, ZM

Najważniejsze zaplanowane wydatki majątkowe (bez projektów Budżetu Obywatelskiego):

* Budowa Dworca Metropolitalnego wraz z przebudową układu drogowego w rejonie ulic: Dworcowej, Gazowej, 1 Maja, Pocztowej, Krochmalnej, Piłsudskiego – 178,4 mln zł
* Dokończeniu budowy węzłów przesiadkowych – 24,8 mln zł
* Budowa nowego biurowca urzędu miasta (i rozbiórka starego) przy ul. Leszczyńskiego 20 – ok. 18 mln zł
* Rozbudowa kuchni i stołówki oraz segmentu dydaktycznego w Szkole Podstawowej nr 52 – 20,6 mln zł
* Rozpoczęcie budowy ulic Bliskiej i Skowronkowej wraz z infrastrukturą – ok. 16,6 mln zł
* Dobudowa segmentu przedszkola w Zespole Szkół nr 12 i zakup wyposażenia – 11,5 mln zł
* Budowa sali gimnastycznej i boisk przy I LO im. S. Staszica – 7,4 mln zł
* Przebudowa pomieszczeń w VII LO pod funkcję przedszkolną – 6,7 mln zł
* Budowa ul. Wapowskiego, ul. Oczki, ul. Brata Alberta i ul. Kuncewiczowej, droga KDD-G między ul. Milenijną a ul. Szeligowskiego – 5,35 mln zł
* Przebudowa mostu na rzece Bystrzycy wraz z przebudową/rozbudową ul. Żeglarskiej na odcinku od węzła przesiadkowego przy ul. Żeglarskiej do skrzyżowania z ul. Nałkowskich, budowa chodnika i drogi dla rowerów wraz z oświetleniem od ul. Doświadczalnej do wysokości działki 1/5, budowa oświetlenia istniejącego chodnika i drogi dla rowerów na odcinku od ul. Dekutowskiego do ul. Doświadczalnej oraz budowa oświetlenia jezdni ul. Franczaka „Lalka” od ul. Jagiellończyka do ul. Królowej Bony, P+R Grenadierów; w tym wykup gruntów – 24,8 mln zł
* Zakup 5 trolejbusów wraz z przebudową skrzyżowań w celu włączenia ich do systemu zarządzania ruchem – 26,2 mln zł
* Zakup 5 autobusów elektrycznych – 13,4 mln zł
* Budowa III niecki składowiska odpadów w Rokitnie – opracowanie dokumentacji, wykup gruntów, rozpoczęcie realizacji robót – 2,8 mln
* Budowa budynków mieszkalnych w os. Felin (dotacja dla ZNK) – roboty ziemne, rozpoczęcie budowy – 2 mln zł
* Dokumentacje m.in. na: przebudowę al. Unii Lubelskiej, budowę przedłużenia ul. Zelwerowicza, budowę ul. Berylowej od ul. Kryształowej do ul. Jantarowej, przebudowę ul. Rowerowej, budowę ul. Wygon na odcinku od ul. Leszka do ul. Biskupińskiej, aktualizacja dokumentacji budowy ul. Węglarza na odcinku od ul. Walecznych do ul. Trześniowskiej oraz ul. Koryznowej na odcinku ul. Rumiankowej do ul. Węglarza – 1,9 mln zł
* Budowa stadionu żużlowego – opracowanie dokumentacji projektowej – 1,8 mln zł
* Nabycie w drodze zamiany nieruchomości gruntowych położonych przy: ul. Królowej Bony, ul. Majerankowej; wykup gruntów dla potrzeb rodzinnych ogrodów działkowych – 8 mln zł
* Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę nowego cmentarza przy ul. Zelwerowicza wraz z wykupem gruntów – 1,8 mln zł
* Rozpoczęcie budowy dróg gminnych 023D i 022D w rejonie ul. Turystycznej i Hajdowskiej – 1,5 mln zł
* Rozpoczęcie budowy ul. Siewierzan – 1 mln zł
* Dokończenie budowy ul. Leszka i Ziemowita – 913 tys. zł
* Rozbudowa ul. Raszyńskiej – 750 tys. zł
* Przebudowa pomieszczeń przy ul. Herberta pod funkcję domu kultury – 780 tys. zł
* Budowa ciągu pieszego i ciągu rowerowego od ul. Berylowej do ul. Onyksowej, kontynuacja budowy chodnika w okolicy bloku przy ul. Domeyki 1 i ul. Samsonowicza 41, budowa drogi dojazdowej w rejonie ul. Pana Wołodyjowskiego, budowa chodnika w rejonie ul. Żeglarskiej, opłaty przyłączeniowe – 760 tys. zł.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here