Troje dyrektorów bez dodatków

Prezydent Chełma Jakub Banaszek zatwierdził wysokość dodatku motywacyjnego dla dyrektorów chełmskich placówek oświatowych. Najwyższe, po 800 zł, otrzymali Edyta Chudoba – dyrektor Zespołu Szkół Ekonomicznych i Mundurowych oraz Mieczysław Sawka – dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego. Po raz pierwszy aż troje dyrektorów: Elżbieta Głuszek z PM nr 10, Ewa Jakubowicz-Machajska z SP nr 5 i Robert Szynaka z CKP nie dostało ani grosza…

– Nie zamierzam tego komentować – mówi Elżbieta Głuszek, dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 10, która nie dostała dodatku motywacyjnego. – Wydarzyła się sytuacja, o której nie chcę się wypowiadać i spodziewałam się, że poniosę pewne konsekwencje. Prezydent miał podstawę, by tego dodatku nie przyznać – mówi dyrektor Głuszek.

Dodatku motywacyjnego już po raz trzeci nie dostał Robert Szynaka, dyrektor Centrum Kształcenia Ustawicznego, które z końcem sierpnia br. przestanie funkcjonować w dotychczasowej strukturze. CKU uchwałą rady miasta od 1 września br. zostanie włączony do Centrum Kształcenia Zawodowego.

Zaskoczeniem jest nieprzyznanie dodatku Ewie Jakubowicz-Machajskiej, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 5. Czy powodem mogło być zamieszanie spowodowane połączeniem dwóch klas siódmych, co spotkało się z szerokim protestem ze strony rodziców?

Prezydent Jakub Banaszek przyznał dodatki motywacyjne na trzy miesiące, od 1 czerwca do 31 sierpnia br. Najwyższe tym razem dostali Edyta Chudoba, wieloletnia dyrektor Zespołu Szkół Ekonomicznych i Mundurowych oraz Mieczysław Sawka – dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego. Oboje otrzymali po 800 zł. Przypomnijmy, iż ostatnio, za marzec i kwiecień, najhojniej została obdarowana Małgorzata Kwiecińska – dyrektor Zespołu Wychowania i Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej nr 1 w Chełmie. Prezydent przyznał jej dodatek w wysokości 1 000 zł. Tym razem dostała znacznie mniej, bo 600 zł. Najniższy dodatek, podobnie jak wcześniej, 200 zł, otrzymała Lidia Kowalczuk, p.o. dyrektora SP nr 2.

Oto wykaz dodatków, jakie zostały przyznane dyrektorom chełmskich placówek oświatowych: Wiesława Bronisz (PM nr 2) – 300 zł, Dorota Hurko (PM nr 5) – 300 zł, Marta Klajnert (PM nr 6) – 400 zł, Barbara Foryt (PM nr 8) – 300 zł, Alicja Grzywacz (PM nr 11) – 300 zł, Małgorzata Łoza (PM nr 12) – 300 zł, Danuta Zagórska (PM nr 13) – 300 zł, Halina Kiełb (PM nr 14) – 300 zł, Renata Tymczak (PM nr 15) – 300 zł, Grażyna Cetera (SP nr 1) – 500 zł, Lidia Kowalczuk (SP nr 2) – 200 zł, Barbara Anchimowicz (SP nr 4) – 500 zł, Agnieszka Zapora (SP nr 7) – 400 zł, Beata Kawalec (SP nr 8) – 500 zł, Andrzej Kosiniec (SP nr 11) – 500 zł, Jolanta Konopko (ZSP nr 3) – 500 zł, Teresa Mościcka (I LO) – 600 zł, Zbigniew Niderla (II LO) – 600 zł, Edyta Chudoba (Zespół Szkół Ekonomicznych i Mundurowych) – 800 zł, Marzena Koprukowniak (IV LO) – 600 zł, Dorota Michalska (Zespół Szkół Budowlanych i Geodezyjnych) – 600 zł, Barbara Baluk (Zespół Szkół Technicznych) – 500 zł, Marta Mazurek (Zespół Szkół Gastronomicznych i Hotelarskich) – 700 zł, Katarzyna Karamać (Zespół Szkół Energetycznych i Transportowych) – 500 zł, Mieczysław Sawka (Centrum Kształcenia Zawodowego) – 800 zł, Małgorzata Kwiecińska (Zespół Wychowania i Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej nr 1) – 600 zł, Agnieszka Walewska-Maksymiuk (Zespół Wychowania i Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej nr 2) – 700 zł, Joanna Wilkołaska (Młodzieżowy Dom Kultury) – 500 zł. (s)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here