Trwa rewitalizacja…

Mimo pandemii Rejowiec Fabryczny kontynuuje rozpoczęte inwestycje. Ekipy budowlane kończą termomodernizację dwóch bloków komunalnych na Morawinku i pierwszy etap przebudowy placu dworcowego wraz z chodnikiem przy ul. Fabrycznej i urządzeniem parkingu przy ul. Robotniczej.

Rejowiec Fabryczny kończy realizację termomodernizacji dwóch bloków komunalnych na osiedlu Morawinek. Koszt tych prac to prawie 1,2 mln zł. Druga kosztowna inwestycja to pierwszy etap rewitalizacji obejmujący przebudowę placu dworcowego i budowę chodnika przy ulicy Fabrycznej oraz urządzenie parkingu przy ulicy Robotniczej. Także przy tej ulicy powstały nowe budynki gospodarcze dla mieszkańców osiedla w ramach porządkowania tego kwartału zabudowy mieszkaniowej.

Drugi etap, który rozpocznie się jeszcze w pierwszym półroczu br., obejmuje przebudowę parterowych budynków mieszkalnych. – Zostały one w przeszłości, w latach pięćdziesiątych ubiegłego wieku, wybudowane dla budowniczych ówczesnej cementowni „Pokój” – wyjaśnia burmistrz Rejowca Fabrycznego, Stanisław Bodys. – Ale jak to bywało w przeszłości, budynki zostały później zasiedlone przez pracowników cementowni. Wymagały ciągłych większych lub mniejszych remontów.

W ostatnich latach samorząd, wspólnie z mieszkańcami, postanowił po opracowaniu Programu Rewitalizacji zawalczyć o unijne dotacje. – Udało się na ten cel pozyskać 6,5 mln zł – podkreśla burmistrz. – Zakres prac obejmuje także budowę osiedlowego Orlika, co szczególnie ucieszy dzieci i młodzież oraz wewnętrznej uliczki osiedlowej, a wokół budynków – chodników.

Miejsce to zmieni się nie do poznania. – Gdy dodamy do tego planowane porządkowanie terenu przylegającego do osiedla, to kolejny kwartał miejskiej przestrzeni będzie gruntownie odnowiony – podkreśla burmistrz Stanisław Bodys. –

Projekt warty ponad 7 mln zł prowadzi zespół zadaniowy pracowników Urzędu Miasta pod kierownictwem Anny Szokaluk. (s)