Trzeba mieć strategię

Urzędnicy i przedstawiciele organizacji oraz stowarzyszeń z gminy Leśniowice spotkali się, aby omówić potrzeby mieszkańców i priorytety w działaniach samorządu. Ich wnioski posłużą do opracowania ważnego dokumentu – strategii rozwoju gminy.

Konsultacje społeczne zorganizowano w Spółdzielni Socjalnej Słowianka w Rakołupach Dużych i dotyczyły opracowania Strategii Rozwoju Gminy Leśniowice na lata 2021-2027 z perspektywą do 2030 r. Uczestniczyli w nim samorządowcy, osoby reprezentujące jednostki i organizacje z sektora społecznego i publicznego, działające w gminie Leśniowice. Spotkanie odbywało się w reżimie sanitarnym.

Głównym jego celem było przeprowadzenie tzw. analizy SWOT i dyskusja o mocnych oraz słabych stronach, a także szansach i zagrożeniach społecznych, gospodarczych, technicznych, środowiskowych gminy. Zebrani starali się uporządkować informacje o zasobach samorządu, mających wpływ na jego rozwój.

Zebrane wnioski posłużą do opracowania „Strategii Rozwoju Gminy”. Jest to podstawowy dokument, dzięki któremu samorząd planuje długofalowe działania oraz hierarchizuje potrzeby mieszkańców. Dokument ten określa priorytety, cele i kierunki rozwoju społeczno-gospodarczego gminy. (mo)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here