Za trzeźwienie zapłacimy krocie

Do ponad 304 złotych wzrośnie koszt jednorazowego pobytu w lubelskiej „wytrzeźwiałce” przy ulicy Północnej 3 w Lublinie.


Stawkę za dobę w Ośrodku Wczesnej Interwencji dla Osób z Problemem Alkoholowym i ich Rodzin reguluje minister zdrowia. Cena zaproponowana przez ministra i zaakceptowana przez miasto to maksymalna stawka. Uwzględnia ona pobyt w izbie wytrzeźwień, placówce lub jednostce policji.
– Biorąc pod uwagę koszty działań podejmowanych wobec osób w stanie nietrzeźwości, takich jak sprawowanie opieki, wykonywanie zabiegów higieniczno-sanitarnych oraz udzielanie pierwszej pomocy, proponowana wysokość opłaty jest uzasadniona – uzasadnia Adam Mołdoch, zastępca dyrektora Centrum Interwencji Kryzysowej, które mieści się w budynku Komendy Miejskiej Policji. Izba wytrzeźwień wróciła do Lublina w 2016 roku, po kilkunastu latach przerwy w działalności. Decyzja radnych wydaje się formalnością. CH