Trzy miasta w powiecie

„W okresie międzywojennym powiat włodawski obejmował 3 gminy miejskie niewydzielone (Parczew, Ostrów-Siedlecki i Włodawa), 14 gmin wiejskich (Dębowa Kłoda, Hańsk, Krzywowierzba, Opole, Romanow, Sławatycze, Sobibór, Tyśmienica, Uścimów, Wisznice, Włodawa, Wola Wereszczyńska, Wołoskowola i Wyryki), 197 gromad wiejskich i 451 miejscowości (dane ze spisu ludności z 9 grudnia 1931 r. – przyp. aut.).

W tym czasie Włodawa była siedzibą: Sądu Grodzkiego, Urzędu Skarbowego i Kasy Skarbowej, Powiatowej Komendy Policji Państwowej (podlegały jej posterunki (w:) Dębowej Kłodzie, Hańsku, Krzywowierzbie, Motwicy, Opolu, Ostrowie-Siedleckim, Parczewie, Sławatyczach, Sosnowicy, Urszulinie, Włodawie, Wisznicach, Woli Uhruskiej i Wyrykach), 9 Pułku Artylerii Ciężkiej, Obwodowego Urzędu Pocztowo-Telekomunikacyjnego nr 1 i 2 (st. kol.), Zarządu Miejskiego, Wydziału Powiatowego, Inspektoratu Powiatowego Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Wzajemnych, Dekanatu i Parafii Rzymskokatolickiej św. Ludwika (obejmował parafie we Włodawie, Różance, Hannie, Sławatyczach, Jabłecznie, Lubieniu, Brussie, Dołhobrodach, Woli Wereszczyńskiej, Wereszczynie, Tomaszówce – dziś Białoruś i Orchówku), dekanatu prawosławnego (parafie: Włodawa, Horostyta, Kosyń, Sławatycze, Sosnowica, Suchawa i Uhrusk)”.
A. Wawryniuk, Monografia powiatu włodawskiego, Chełm 2010

Spółdzielczość

„W 1933 r. założona została Spółdzielnia Związkowa „Jedność”. W 1940 r. liczyła 705 członków, w tym 200 kobiet, 133 robotników, 121 rolników, 265 urzędników i186 innych. Spółdzielnia posiadała trzy sklepy. Obroty ogółem wynosiły 400071 zł, w tym 369980 obroty sklepowe”.
A. Wawryniuk, Monografia powiatu włodawskiego, Chełm 2010

Dla wojska

„W latach 1935-1936 na terenie koszar (wojskowych – przyp. aut) wybudowano trzypoziomowy budynek koszarowy (długości korytarza na każdym poziomie ok. 100 m). Znalazły się w nim izby żołnierskie (częściowo), sale wykładowe i świetlica pułkowa (tzw. nowa)”.
A. Szczepański, 9 Pułk Artylerii Ciężkiej. cz. I – okres „włodawski” 1933-1939 do wybuchu wojny z Niemcami, „Ziemia Włodawska” 1995, t. 2

Do Lublina i Lubomla

„W 1934 r. we Włodawie mieszkało 8,592 osób. Były 2 hotele, kawiarnia, 2 restauracje, elektrownia 220 V, kino. Miasto miało połączenie autobusowe z: Lublinem, Brześciem n. Bugiem, Chełmem, Parczewem i Lubomlem”.
A. Wawryniuk, Monografia powiatu włodawskiego, Chełm 2010

Początki LO im. T. Kościuszki

„27 sierpnia1936 r. Kuratorium Okręgu Szkolnego Lubelskiego wydało koncesję na otwarcie Prywatnego Gimnazjum Koedukacyjnego Ogólnokształcącego Towarzystwa Szkoły Średniej we Włodawie i zatwierdziło pana Franciszka Cicheckiego na stanowisko dyrektora tej placówki. 3 września 1936 r. odbyła się uroczystość inauguracji roku szkolnego. Uruchomiono dwie klasy pierwsze i jedną drugą, w których uczyło się łącznie 127 uczniów. Początkowo kadrę nauczycielską stanowili: Franciszek Cichecki – dyrektor i wykładowca języka polskiego; Wacław Derejczyk – nauczyciel języka polskiego, niemieckiego i historii; Joanna Gąskówna – nauczycielka ćwiczeń cielesnych i zajęć praktycznych; Łucja Lewandowska – nauczycielka języka francuskiego i łacińskiego; Ks. Stefan Piętka – nauczyciel religii; Marian Przesmycki – nauczyciel zajęć praktycznych chłopców; Mieczysław Tuligłowicz – nauczyciel biologii, geografii i matematyki. Funkcję szkolnego lekarza pełniła dr Karolina Serdakowska”.
A. Wawryniuk, Monografia powiatu włodawskiego, Chełm 2010