Trzy ośmioklasowe

(22 lutego) Ustalenie nowej sieci szkół oraz podjęcie uchwał w sprawie zamiaru likwidacji punktów przedszkolnych przy gminnych podstawówkach to główne tematy nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Włodawa. Od roku 2019, po wprowadzeniu rządowej reformy oświaty, w gminie Włodawa funkcjonować będą trzy szkoły ośmioklasowe: w Różance, w Orchówku i w Żukowie.

Podjęcie trzech uchwał w sprawie zamiaru likwidacji punktów przedszkolnych przy szkołach podstawowych: im. Marii Róży Zamoyskiej w Różance, im. Jana Pawła II w Orchówku oraz Punktu Przedszkolnego przy SP w Żukowie z siedzibą w Korolówce, był to zabieg czysto kosmetyczny. Wychowanie przedszkolne w wyżej wymienionych placówkach jest obecnie realizowane w tzw. oddziałach przedszkolnych, do punktów przedszkolnych dzieci nie uczęszczają. Ich likwidacja oznacza więc jedynie zmianę formy organizacyjnej w jakiej gmina realizuje wychowanie przedszkolne. Zmiana nie będzie miała żadnego wpływu na proces nauczania i wychowania dzieci, który będzie przebiegał na dotychczasowych zasadach. Stąd też uchwały Rady Gminy Włodawa, w sprawie zamiaru likwidacji punktów przedszkolnych przy SP w Żukowie, w Różance i w Orchówku stanowią jedynie usankcjonowanie stanu faktycznego i uregulowanie stanu prawnego. Co ważne likwidacja nieistniejących praktycznie placówek, o co dopytywał się radny Andrzej Lis, nie pociągnie za sobą żadnych kosztów. Tak przynajmniej zapewniali na sesji gminni urzędnicy.
Także, między innymi, radny Lis interpelował przed podjęciem ostatniej uchwały: w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego. Radny dopytywał o przyszłość nauczycieli uczących obecnie w gminnym gimnazjum, czy po wygaśnięciu jego działalności w roku 2019 znajdą pracę w innych placówkach oświatowych. Jak odpowiadali gminni urzędnicy z wójtem Tadeuszem Sawickim na czele, na 26 obecnych nauczycieli gimnazjum zatrudnionych na czas nieokreślony, dla części może pracy, w gminnych ośmioklasowych podstawówkach, zabraknąć. Jednak zarówno gmina, jak i dyrektorzy szkół, prowadzą obecnie w tej sprawie rozmowy z włodawskimi szkołami średnimi, szukając tam zatrudnienia dla swoich nauczycieli. Gdyby jednak rozmowy te zakończyły się fiaskiem, w roku szkolnym 2018/19, pracę może definitywnie stracić, według obecnych prognoz, od 7 do 8 osób. W trakcie toczącej się dyskusji, przed podjęciem uchwały, jedną z bardziej interesujących propozycji złożył radny Bogusław Wieliczko. Zaproponował on bowiem, aby utworzyć, z uwagi na małą liczbę uczniów, jedną klasę siódmą – w SP w Orchówku. Uczniowie z pozostałych szkół mieliby być do orchowskiej placówki dowożeni, co według radnego niosłoby mniejsze koszty dla gminy, niż utrzymywanie kilkuosobowych klas w trzech miejscowościach.
Ostatecznie za podjęciem uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego głosowało 11 radnych, a dwoje wstrzymało się od głosu – jako ciekawostkę można podać fakt, iż jednym ze wstrzymujących się od głosu był radny-członek PiS, partii rządzącej, forsującej wprowadzenie reformy oświaty. Od 1 września 2019 roku w gminie funkcjonować będą trzy ośmioklasowe Publiczne Szkoły Podstawowe: im. Marii Róży Zamoyskiej w Różance, im. Jana Pawła II w Orchówku oraz Publiczna Szkoła Podstawowa w Żukowie. Gminne Gimnazjum im. Zamoyskich zostanie wygaszone. (ad)