Turbiny staną w Kraśniczynie?

Cztery turbiny wiatrowe chce postawić na działce w Wólce Kraśniczyńskiej jeden z mieszkańców Starej Wsi. Gmina pracuje nad wydaniem decyzji środowiskowych dla inwestycji.

W lutym jeden z mieszkańców Starej Wsi w gminie Kraśniczyn złożył do gminy wniosek o wydanie decyzji środowiskowej i ocenie oddziaływania na środowisko inwestycji pod nazwą „Budowa 4 turbin wiatrowych o mocy do 9,8 kW każda na jednej z działek położonych w Wólce Kraśniczyńskiej”. Gmina pracuje nad stosownym dokumentem w porozumieniu z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska w Lublinie i Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym. Stronami postępowania są: właściciele działki, na której planowane są wiatraki oraz właściciele działek bezpośrednio sąsiadujących z terenem inwestycji.
Na razie elektrownie wiatrowe stanęły tylko w jednej z gmin powiatu krasnostawskiego, w Żółkiewce. Inwestycji nie udało się przeprowadzić w Łopienniku Górnym, Fajsławicach czy ostatnio w gminie Krasnystaw. Wiatraki, które mogą się pojawić w gminie Kraśniczyn, mają jednak być dużo mniejsze od tych z Żółkiewki. (k)