Uaktywnią seniorów

„Krasnostawski Aktywny Senior” – to już czwarty projekt Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, który otrzymał dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej.

W piątek w siedzibie Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krasnymstawie Mariusz Antoniak oraz skarbnik miasta Krasnystaw Patrycja Zdybel podpisali umowę o dofinansowanie projektu „Krasnostawski Aktywny Senior”. Planowana wartość zadania to 1,4 mln zł, a kwota dofinansowania to prawie 1,2 mln zł.

Wśród 144 projektów poddanych ocenie formalno-merytorycznej, inicjatywa MOPR w Krasnymstawie zyskała wysoką ocenę – 108,5 pkt., i uplasowała się na 2. pozycji listy rankingowej. Zaplanowane działania są odpowiedzią na zgłaszane potrzeby mieszkańców Krasnegostawu w wieku 60 plus i zakładają: 1. Utworzenie Punktu Wsparcia Seniora, stacjonarnego powszechnie dostępnego miejsca ze sprzętem komputerowym oraz wyposażonego w materiały edukacyjne (czasopisma/informatory). Punkt czynny będzie przez 8 godzin dziennie w dni robocze.

Do dyspozycji seniorów zatrudniony zostanie animator, odpowiedzialny z obsługę punktu. 2. Utworzenie Klubu Aktywnego Seniora dostępnego w godzinach ustalonych z uczestnikami, oferującego wsparcie w zakresie: zagospodarowania czasu wolnego (zajęcia wokal/teatr/kulinarne/rękodzieło), zwiększenia aktywności i uczestnictwa w życiu społecznym (poradnik seniora), działalności prozdrowotnej (edukacja zdrowotna/psychologiczna), kulturalnej (wyjścia do teatru/filharmonii, wieczorki taneczne, wyjazdy), edukacyjnej (m.in. obsługi komputera, korzystania z internetu), zajęcia z zakresu kultury fizycznej, integrację ze społecznością lokalną (spotkania, imprezy integracyjne). Usługi Punktu Wsparcia Seniora oraz Klubu Aktywnego Seniora będą nieodpłatne.

Głównym celem projektu jest wzrost dostępności wysokiej jakości usług społecznych dla 40 osób zamieszkałych na terenie miasta Krasnystaw, w tym: 30 osób starszych (60+), które zakończyły aktywność zawodową, 10 osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, z uwagi na stan zdrowia, niepełnosprawność w formie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania. Beneficjentem projektu jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krasnymstawie w partnerstwie z Fundacją „Winda”. Planowany termin realizacji przedsięwzięcia to 1 maja 2021 – 31 sierpnia 2023 r. (k)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here