Uczą młodzież, jak pielęgnować miłość

23 marca br. w Hotelu Europa odbyła się konferencja poświęcona inspirującemu, programowi edukacyjnemu, skierowanemu do młodzieży ponadgimnazjalnej pt. „ARS, czyli jak dbać o miłość?”.
– To jest program edukacyjny, który ma kształtować wśród młodych ludzi postawy prozdrowotne. Dedykowany jest uczniom i uczennicom – mówi pani Iwona Sobieszczuk koordynator programu „ARS, czyli jak dbać o miłość?”, która realizowała go przez ponad cztery lata w technikum i w szkole zawodowej.
– Jestem bardzo zadowolona z efektu tego programu. Już sam klucz tkwi w tytule – „ARS, czyli jak dbać o miłość”, więc mówimy tutaj przede wszystkim o miłości, która w okresie dojrzewania jest dla młodych ludzi najważniejsza. Niejako tylnymi drzwiami wprowadzamy wiadomości dotyczące substancji psychoaktywnych i odpowiedzialności za drugą osobę. Młodzież dostaje w ten sposób jasny komunikat: – Jeżeli chcesz kochać, mieć chłopaka, dziewczynę, to dbaj o swoją miłość, bądź odpowiedzialny i nie bierz narkotyków czy dopalaczy – dodaje pani Iwona.
Do tej pory w szkołach w całej Polsce przeprowadzono 4 edycje tego programu. Od innych profilaktycznych programów tego typu różni się on nie tylko kompleksowym podejściem do uzależnień wśród młodych ludzi, ale i samą tematyką. Pokazuje, jaki wpływ mają substancje psychoaktywne na związki i na dobro drugiej osoby. Jedną z części programu jest też blok o wpływie narkotyków na kobietę w ciąży i jej nienarodzone dziecko. W Lublinie program realizowany jest cyklicznie. – Na przestrzeni czterech lat uczestniczyło w nim ponad 200 szkół w całym województwie. Jest to jeden z programów polecanych przez Krajowe Biuro Do spraw Przeciwdziałania Narkomanii. Obecnie uczestniczy w nim już ponad 48 procent szkół z Lubelszczyzny – mówi pani Alicja Sieg, koordynator programu „ARS, czyli jak dbać o miłość?” z Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej. W Lublinie ten profilaktyczny program realizowany jest m.in. w Zespole Szkół nr 6 czy Zespole Szkół nr 1. (EM.K.)