Uczcili pamięć poetki

(1 sierpnia) Radny miejski Erazm Meniów oraz Sławomir Wiśniewski uczcili pamięć poetki Krystyny Krahelskiej, która czas okupacji niemieckiej spędziła właśnie we Włodawie.

Pod tablicą upamiętniającą poetkę, umieszczoną na murze I Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki, złożyli wiązankę kwiatów i zapalili znicz. – To jest chyba najlepszy czas – rocznica wybuchu powstania warszawskiego – aby złożyć hołd tej wybitnej poetce i tak naprawdę włodawiance – mówi E. Meniów. K. Krahelska zginęła w drugim dniu powstania warszawskiego.

Krystyna Krahelska ps. Danuta (1914-44) – poetka ziemi poleskiej, harcerka, żołnierz AK, autorka pieśni powstańczej „Hej chłopcy, bagnet na broń”. Podczas II wojny światowej – od maja 1940 do kwietnia 1944 była mieszkanką Włodawy. Życie oddała 2 sierpnia 1944 r. w powstańczej Warszawie, niosąc pomoc rannemu żołnierzowi. Pochowana w stolicy. Pośmiertnie odznaczona Krzyżem Walecznych, Złotym Krzyżem Zasługi z Mieczami, Krzyżem AK.