Uczeń I LO w centralnym finale olimpiady

Adrian Kostrzanowski z I LO w Krasnymstawie zajął 25. miejsce w centralnym finale olimpiady z historii. Do tytułu laureata zabrakło mu zaledwie dwóch punktów.

27 marca na Zamku w Golubiu Dobrzyniu odbył się etap centralny trzeciej ogólnopolskiej olimpiady wiedzy historycznej. Wśród 86 uczestników znalazł się uczeń I LO w Krasnymstawie Adrian Kostrzanowski z klasy II B, nad którym opiekę sprawowała Anna Patejuk. – Olimpiada ma na celu rozwijanie zainteresowań historycznych oraz promowanie uczniów wybitnych przejawiających uzdolnienia w dziedzinie objętej programem konkursu – mówi Anna Patejuk. Przed dotarciem na miejsce olimpiady uczniowie mieli okazję zwiedzić Toruń, miasto Mikołaja Kopernika. Etap centralny olimpiady składał się z trzech części. W pierwszej rozwiązywano test z arkusza maturalnego z historii (uczestnicy udzielali odpowiedzi na pytania, za które można było uzyskać w sumie 48 punktów, do drugiej części przeszło 33 uczniów, w tym Adrian). Część druga składała się z wypracowania ocenianego według zasad arkusza maturalnego z historii oraz z trzech zadań otwartych z pytaniami do trzech lektur. Po tej części wyłonionych zostało 20 laureatów olimpiady. Adrian zajął 25 miejsce, do tytułu laureata zabrakło mu tylko 2 punktów. Do trzeciej części przechodziło 10 najlepszych laureatów, którzy uczestniczyli w quizie. – Laureatom i finalistom etapu centralnego olimpiady przysługuje ocena celująca na zakończenie danego roku szkolnego z przedmiotu historia oraz na zakończenie edukacji w trzeciej klasie. Najwyższą nagrodą są przyznawane przez wyższe uczelnie indeksy, czyli zwolnienia z postępowania rekrutacyjnego. Adrian ma teraz duży wybór kierunków studiów. Za rok nasz uczeń z pewnością powalczy o tytuł laureata! – mówi A. Patejuk. (k)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here