Uczniowie Jedynki sięgnęli po laury

Sześcioro uczniów Szkoły Podstawowej Nr 1 w Chełmie próbowało swych sił w wojewódzkim etapie przedmiotowych konkursów kuratoryjnych.

Aby dostać się do etapu wojewódzkiego, musieli zdobyć 80 proc. punktów na etapie szkolnym i 90 na etapie okręgowym. By zostać laureatem konkursu, co gwarantuje zwolnienie z egzaminu ósmoklasisty, należało uzyskać co najmniej 36 punktów na 40 możliwych do zdobycia. Temu zadaniu sprostali Aleksandra Tomasik, Łukasz Widz i Jakub Matuła. Zostali laureatami konkursu z języka polskiego. To wielki sukces, którym w tym roku szkolnym w Chełmie mogą poszczycić się tylko uczniowie Jedynki. Dodatkowo Zuzanna Kędzierawska i Paweł Kusy zostali finalistami konkursu z języka polskiego, Miłosz Kowalczyk – z matematyki, zaś Łukasz Widz – z historii. (red)