Uczniowie Norwida współautorami książki

Uczniowie z II LO w Krasnymstawie wzięli udział w międzynarodowym projekcie w Motyczu Leśnym zorganizowanym w ramach europejskiego programu Erasmus+.


Razem z młodzieżą z Czech, Rumunii, Cypru i Węgier uczniowie II LO nie tylko ćwiczyli swoje umiejętności w zakresie znajomości języka angielskiego czy poznawali kulturę i zwyczaje innych krajów, ale przede wszystkim przygotowywali się do przeprowadzenia wywiadów z zesłańcami na Sybir. Produktem finalnym projektu będzie książka zawierająca zapis wywiadów z osobami, które jako dzieci zostały wywiezione na Sybir wraz ze swoimi rodzinami. – To była najlepsza wymiana młodzieży, na jakiej byłem – mówi Paweł Piątkowski z II LO, a Weronika Nożyńska dodaje: Był to mój pierwszy projekt, ale mam nadzieję, że nie ostatni. Dzięki temu wyjazdowi poznałam nowych ludzi, ich kulturę i nabyłam nowe kompetencje. Była to dla mnie bezcenna lekcja historii – zauważa. (k)