Uczniowie nie omijają Świdnika

Od kilku lat w szkołach wyraźnie już widać niż. Placówki, zwłaszcza ponadgimnazjalne, prześcigają się więc w pomysłach na ściągnięcie do siebie uczniów. Okazuje się jednak, że w tym roku do powiatowych szkół absolwentów gimnazjów wcale nie przyciągnęły nowości, ale sprawdzone profile.
Przedstawiciele powiatu bardzo dobrze oceniają tegoroczny nabór do szkół ponadgimnazjalnych. – Mimo niżu zostało przyjętych więcej uczniów niż opuściło nasze placówki – mówi Waldemar Białowąs, wicestarosta świdnicki.
Tradycyjnie największą popularnością wśród uczniów cieszyło się I LO w Świdniku. Już po wywieszeniu w lipcu pierwszych list wiadomo było, że nabór będzie udany. – Niemal od razu mieliśmy potwierdzone cztery klasy, czyli tyle, ile zaplanowaliśmy – mówił w lipcu Stanisław Stefańczyk, dyrektor I LO.
Ostatecznie od września w I Liceum Ogólnokształcącym będzie się uczyło 100 osób, czyli o 20 więcej niż zostało przyjętych w minionym roku. W szkole powstaną 4 oddziały: matematyczny, humanistyczny, językowo-menadżerski oraz biologiczno-sportowy. – Na uwagę zasługuje nowo powstały profil sportowy, w którym młodzież będzie rozwijała swoje uzdolnienia w zakresie piłki siatkowej pod okiem trenera ASPS AVIA – mówi Waldemar Białowąs.
Większą ilością uczniów niż rok wcześniej może się również pochwalić Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej. Od w września w klasach pierwszych w tej placówce rozpoczną naukę 94 osoby, czyli o 10 więcej niż przed rokiem.
W PCEZ powstaną 3 oddziały technikum. Uczniowie będą się w nich kształcić w zawodach: informatyk, mechanik i mechanik lotniczy, a także ekonomista i technik lotniskowych służb operacyjnych. W szkole zostanie również utworzona 1 klasa zasadniczej szkoły zawodowej.
Na poziomie ubiegłego roku zakończył się nabór do Zespół Szkół Nr 1 w Świdniku. W placówce edukację w pierwszych klasach rozpocznie od września 78 uczniów. Powstaną 2 klasy technikum ze specjalnościami: technik żywienia i usług gastronomicznych, technik hotelarstwa i technik logistyk. W szkole będzie działała również 1 klasa zasadniczej szkoły zawodowej, a także jedna klasa licealna.
Nabór nieźle poszedł również w Zespole Szkół w Piaskach. W tej placówce do pierwszych klas zostało przyjętych 76 osób. W dwóch klasach techników pierwszoklasiści będą się kształcić w zawodach technik pojazdów samochodowych i technik usług fryzjerskich. Sporo chętnych zgłosiło się również do zasadniczej szkoły zawodowej. W dwóch oddziałach uczniowie będą zdobywać m.in. zawody: kierowca-mechanik i mechanik motocyklowy. Z kolei w Trawnikach została zaplanowana jedna klasa zasadniczej szkoły zawodowej.
W powiatowych szkołach ponadgimnazjalnych trwają również nabory na kwalifikacyjne kursy zawodowe. Korzystając z nich, można kształcić się m.in. w profilach: ochrona osób i mienia, technik usług kosmetycznych, technik turysta wiejskiej, górnik czy mechanik. (kal)