Uczy, bawi, inspiruje

Gminna Biblioteka Publiczna w Wyrykach, prócz działalności statutowej, rozszerzyła swoją ofertę o kolejne działania. Dzieci i młodzież z tutejszych szkół nie mają czasu na nudę, ponieważ w książnicy prowadzi się mnóstwo zajęć dodatkowych.

Co poniedziałek w bibliotece odbywają się zajęcia taneczno-ruchowe. Z kolei środowe popołudnia są zarezerwowane dla uczestników warsztatów informatyczno-multimedialnych. W ofercie znalazły się również warsztaty radiowe w bibliotecznym studiu nagrań oraz zajęcia z robotyki. We czwartki realizowane są warsztaty edukacji regionalnej „Jak to ze lnem było” zainspirowane książką Marii Konopnickiej.

– Dużym zainteresowaniem młodszych dzieci cieszą się spotkania przygotowane w ramach projektu „Para Buch! Książka w ruch!”, obejmujące głośne czytanie oraz działania popularyzujące książkę i wiedzę w zakresie dziedzin STEM, czyli nauk przyrodniczych, technologii, inżynierii i matematyki – mówi Hanna Czelej, dyrektor biblioteki. – Spotkaniom z literaturą popularnonaukową towarzyszą działania edukacyjne i animacyjne. W ramach tegorocznej akcji „Mała książka – Wielki człowiek” w bibliotece zostały rozdane wyprawki czytelnicze dla dzieci w wieku 3-6 lat.

W każdą trzecią środę miesiąca odbywają się spotkania Dyskusyjnego Klubu Książki dla dorosłych, a w piątkowe wieczory bezpłatne projekcje filmowe. Jak co roku, biblioteka wzięła też udział w ogólnopolskich akcjach promujących książki i czytelnictwo, tj. „Noc z Andersenem” „Kinder Mleczna Kanapka. Przerwa na wspólne czytanie”, „Narodowe Czytanie” oraz „Noc Bibliotek”.

Przez cały rok, w trosce o preferencje czytelnicze, dokonujemy zakupu nowości książkowych. W tym miejscu należy podkreślić, że działanie zainicjowane złożeniem i realizacją projektu w ramach Programu Wieloletniego Kultura +Priorytet „Biblioteka +Infrastruktura Bibliotek” w latach 2014-2015, finansowanego ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, jest działaniem długofalowym, którego celem jest wyrównywanie szans w dostępie do kultury, a przede wszystkim wzmocnienie, a także przekształcenie i rozwój funkcji, jakie w życiu społeczności lokalnej pełni biblioteka publiczna, która jest jedynym podmiotem w naszej gminie prowadzącym działalność kulturalną.

Serdecznie zapraszam i zachęcam do odwiedzania naszej książnicy! Jednocześnie pragnę wyrazić swoją radość, że klimat biblioteki, a przede wszystkim to, co można wspólnie zorganizować, inspiruje do działania coraz więcej osób – cieszy się H. Czelej. (b)