Uczyli się na liderów

Uczniowie I LO w Krasnymstawie wzięli udział w warsztatach pt. „Szkoła Liderów”, prowadzonych w języku angielskim przez wolontariuszy z różnych stron świata. Gospodarzem wydarzenia było Międzygórze w Kotlinie Kłodzkiej.

„Szkoła Liderów” to specjalny projekt edukacyjny pozwalającym młodym ludziom rozwinąć najbardziej cenione w chwili obecnej umiejętności społeczne: przewodzenie, autoprezentację oraz pracę w zespole. Pięć dni pobytu w Międzygórzu upłynęło młodzieży z Krasnegostawu pod znakiem intensywnej pracy. Zajęcia obejmowały debatę oksfordzką, warsztaty z negocjacji, asertywności i szkolenie dotyczące wolontariatu. Uczniowie zobaczyli wiele prezentacji pozwalających poznać kulturę oraz problemy różnych państw świata. Było też mnóstwo zabaw, gier integracyjnych, etnicznych tańców. Opiekunami wyprawy były Anna Chmielewska i Monika Kwiecień. (k)