Ukraińcy na czarno

Funkcjonariusze z Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej ujawnili sześciu nielegalnie zatrudnionych obywateli Ukrainy. Cudzoziemcy byli zatrudnieni w jednej firmie zlokalizowanej na terenie powiatu włodawskiego. Jej właścicielowi grożą konsekwencje finansowe.

W poniedziałek (4 listopada) funkcjonariusze z Placówki SG we Włodawie podczas kontroli legalności zatrudnienia prowadzonej w jednej z firm na terenie powiatu włodawskiego, ujawnili 6 nielegalnie zatrudnionych obywateli Ukrainy. – Mężczyźni w wieku od 33 do 43 lat pracowali bez wymaganych oświadczeń o zamiarze powierzenia pracy i zezwoleń uprawniających do wykonywania pracy – informuje por. SG Dariusz Sienicki. – W związku ze stwierdzonymi podczas kontroli nieprawidłowościami, wobec cudzoziemców wszczęto postępowania administracyjne.

Nielegalnych pracowników zobowiązano do opuszczenia naszego kraju w terminie 30 dni oraz wydano im zakaz ponownego wjazdu na terytorium Polski na okres jednego roku. Właścicielowi firmy, który złamał przepisy ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, grozi kara grzywny w wysokości od 1 000 do 30 000 złotych. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom pracodawców z terenu województwa lubelskiego, Nadbużański Oddział Straży Granicznej w ciągu ostatnich lat zorganizował już kilkadziesiąt spotkań szkoleniowych poświęcone zasadom zatrudniania cudzoziemców oraz prowadzenia działalności gospodarczej przez cudzoziemców na terytorium RP.

Szkolenia poświęcone zasadom zatrudniania cudzoziemców były organizowane przez funkcjonariuszy NOSG wspólnie z inspektorami Państwowej Inspekcji Pracy, pracownikami PUP, ZUS oraz Krajowej Administracji Skarbowej. Podczas prowadzonych szkoleń poruszane były problemy zarówno natury prawnej jak i praktycznej, z którymi obecnie zmagają się pracodawcy chcący zatrudnić obcokrajowców.

Idea promowania wiedzy na temat obowiązujących regulacji prawnych w omawianym obszarze ma na celu przeciwdziałanie popełnianiu przestępstw i wykroczeń przez pracodawców, otwierających polski rynek pracy na potencjalnych pracowników zza wschodniej granicy. Stanowi to bardzo ważny element uczciwej konkurencji, a tym samym przeciwdziała zjawisku nielegalnego zatrudniania pracowników, chroniąc tym samym ich własne interesy na polskim rynku pracy – dodaje Sienicki. (b)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here