Ukraińcy z rewizytą

Pod koniec listopada, na zaproszenie wójta Tomasza Antoniuka, w Urszulinie gościła delegacja z Ukrainy. Było to już drugie spotkanie zorganizowane w ramach współpracy gmin – pierwsze odbyło się w miejscowości Trostyanets w Obwodzie Wołyńskim.

 

Delegacji ukraińskiej przewodniczył Oleksandr Kovalchuk – wójt Trostyanetskiej Rady Wiejskiej, natomiast polską reprezentował Tomasz Antoniuk – wójt gminy Urszulin. Głównym punktem wizyty był udział w dwustronnej konferencji dotyczącej stworzenia partnerstwa dla Programu Współpracy Transgranicznej EIS – Polska – Biłoruś – Ukraina 2014-2020. Całość programu zwieńczyła dyskusja przedstawicieli uczestniczących stron, która objęła określenie obszarów współpracy oraz zaplanowanie na najbliższą przyszłość dwustronnych działań na tym polu. (b)