Ukraińskie zaszczyty dla profesora Pietrasia

Prof. dr hab. Marek Pietraś

Profesor dr hab. Marek Pietraś został uhonorowany tytułem „Najlepszego Zagranicznego Naukowca 2021 roku na Ukrainie”. To wyjątkowe i elitarne wyróżnienie przyznawane przez Narodową Akademię Nauk Ukrainy – odpowiednik Polskiej Akademii Nauk – oraz Związek Naukowców Ukrainy, przy akceptacji ukraińskiego parlamentu.

Dyrektor Instytutu Nauk o Polityce i Administracji UMCS został w ten sposób uhonorowany za wkład w rozwój współpracy naukowej między Polską i Ukrainą. Prof. dr hab. Marek Pietraś od wielu lat jest zaangażowany na tej niwie. Najpierw jako kierownik zakładu, obecnie Katedry Stosunków Międzynarodowych, później w latach 2004-2008 i 2015-2019 jako prodziekan ds. badań i współpracy międzynarodowej, a od dwóch lat będąc dyrektorem Instytutu Nauk o Polityce i Administracji UMCS.

Za jego sprawą partnerami ówczesnego Wydziału Politologii UMCS, a obecnie Instytutu Nauk o Polityce i Administracji UMCS są liczne uczelnie z Ukrainy, m.in.: Uniwersytet Szewczenki w Kijowie, Instytut Stosunków Międzynarodowych i Uniwersytet Iwna Franki we Lwowie, Podkarpacki Uniwersytet Narodowy w Iwano Frankiwsku, Czerniowiecki Uniwersytet Narodowy, Akademia Ostrogska. Zasługą prof. Pietrasia jest m.in. podpisanie umów o podwójnym dyplomowaniu z wymienionymi uczelniami, czy prowadzenie wspólnych badań i organizowanie konferencji naukowych.

Wspólne badania historyczne

Od 2018 roku prof. Pietraś jest przewodniczącym Rady Programowej Centrum Europejskiego UMCS, inicjującego współpracę między uczelniami Polski, Ukrainy i Francji. Od roku prof. Pietraś jest kierownikiem grantu Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej w programie „Profesura gościnna”. UMCS jest jedną z pięciu polskich uczelni, która pozyskała taki grant, zapraszając do włączenia się w badania na temat polityki historycznej prof. Gieorgija Kassianova pochodzącego z Ukrainy.

Będzie on pracownikiem kierowanego przez prof. Pietrasia instytutu do końca 2024 roku. Utworzony tu zespół badawczy przewiduje pracę w nim także nauczycieli akademickich z Ukrainy. Od stycznia br. profesor jest kierownikiem polskiej strony międzynarodowego zespołu badawczego, który we współpracy z naukowcami z Instytutu Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Tarasa Szewczenki w Kijowie i na zamówienie Sejmu Polski i Rady Najwyższej Ukrainy przygotował obszerny raport na temat dotychczasowego partnerstwa Polski i Ukrainy.

Marek Rybołowicz

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here