Ukraińsko-polski projekt

W Urzędzie Gminy Włodawa odbyło się spotkanie z przedstawicielami Rady Obwodu Wołyńskiego.

Spotkanie dotyczyło realizacji wspólnego projektu pn. „Ukraińsko-polski obszar jezior – kraina legend: odkryj i ciesz się nieznanym”, dofinansowanego decyzją Wspólnego Komitetu Monitorującego z 2019/04/07 i umową o grant nr PLBU.01.02.00-UA-0927/19-00, w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2014-2020 w ramach Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa. Wspólny ukraińsko-polski projekt będzie realizowany do 31 października bieżącego roku. (a)