Ulgi w trybie nadzwyczajnym

Podczas sesji nadzwyczajnej chełmscy radni uchwalili częściowe zwolnienia z opłat za odbiór śmieci dla rodzin wielodzietnych, tj. przynajmniej z trójką dzieci. Ulga wynosi 2 zł od osoby, ale rodzina nie będzie mogła z niej skorzystać w sytuacji, gdy trzecie lub kolejne dziecko z nią już nie mieszka, bo np. studiuje w innym mieście.

Chełmscy radni w ciągu ostatniego półrocza spotykali się bardzo często, także na sesjach nadzwyczajnych. Obradowali w dwóch ostatnich tygodniach grudnia, a na 12 stycznia ponownie zwołano sesję w trybie nadzwyczajnym.

– Były dwa powody zwołania sesji – dla niektórych „znienacka” – tłumaczyła Dorota Cieślik, zastępca prezydenta Chełma. – Należało jak najszybciej skorygować pomyłkę w przyjętej ostatnio uchwale dotyczącej opłat za usunięcie pojazdu z drogi, a także pochylić się nad ulgami dla rodzin wielodzietnych w opłatach za gospodarowanie odpadami, co pozwoli zastosować je od 1 lutego.

Radosław Wnuk, dyrektor Departamentu Architektury, Geodezji i Inwestycji UM Chełm, wyjaśniał, że uchwała przyjęta w grudniu ub.r. dotycząca opłat za usunięcie pojazdu z drogi i przechowywanie go na parkingu strzeżonym zawierał „błąd redakcyjny”. Przeprosił za to i zapewnił, że postara się, aby w przyszłości więcej się to nie zdarzało. Radny Mirosław Czech uspokajał go, że błędów nie popełnia ten, który nic nie robi.

Radni powrócili też do kwestii opłat za wywóz śmieci, a konkretnie ulg dla rodzin wielodzietnych. Przypomnijmy, że pod koniec grudnia na wniosek prezydenta Chełma radni przyjęli uchwałę podwyższającą do 19 zł miesięcznie od mieszkańca nieruchomości zamieszkałej stawkę za odbiór odpadów segregowanych oraz 76 zł w przypadku śmieci niesegregowanych (wyższe opłaty obowiązywać będą od 1 lutego br.).

Chełmscy urzędnicy przystali wtedy na prośbę radnych i zgodzili się przygotować propozycje zniżek dla rodzin wielodzietnych. Projekt uchwały „w sprawie częściowego zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ponoszonej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują rodziny wielodzietne” przedstawiono radnym 12 stycznia.

W trakcie poprzedzającego sesję posiedzenia połączonych komisji budżetu i rozwoju gospodarczego, a także porządku publicznego i inwentaryzacji mienia komunalnego radni długo dyskutowali o swych wątpliwościach związanych z jednym z zapisów projektu uchwały. Aby go doprecyzować wprowadzono nawet przerwę w obradach. Ostatecznie za radą Piotra Kowalewskiego, radcy prawnego miasta Chełm, w uzasadnieniu do uchwały w sprawie ulg dodano zdanie: „Sam fakt posiadania Karty Dużej Rodziny nie jest wystarczający do skorzystania ze zwolnienia, jeżeli na nieruchomości faktycznie zamieszkuje mniejsza liczba osób niż wynikająca z definicji dużej rodziny”.

Zgodnie z przyjętą przez radnych uchwałą właściciele nieruchomości, w których mieszkają rodziny wielodzietne (w rozumieniu ustawy o Karcie Dużej Rodziny), zwolnieni są w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zwolnienie to wynosi 2 zł miesięcznie od każdego zamieszkującego daną nieruchomość, wchodzącego w skład rodziny wielodzietnej (urzędnicy informowali, że wprowadzenie powyższego zwolnienia spowoduje spadek dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami o około 200 000 zł rocznie).

– Upewnię się, czyli, gdy rodzina składa się z dwóch rodziców i trójki dzieci, a jedno z tych dzieci edukuje się na przykład w Poznaniu, to zamieszkującym nieruchomość w Chełmie dwojgu rodzicom i dwojgu pozostałym dzieciom nie przysługują zniżki, o których mowa? – dopytywał radny M. Czech.

Urzędnicy odpowiedzieli, że w tej sytuacji taka rodzina nie skorzysta ze zwolnień z części opłat za wywóz śmieci (a przynajmniej nie z tytułu „wielodzietności”). Przypomnieli jednak, że chełmianie o niskim dochodzie wciąż mogą korzystać z 50-procentowej zniżki w opłacie za gospodarowanie odpadami, a 10 procent mniej od tzw. stawki podstawowej zapłacą ci, którzy mają przydomowe kompostowniki. Za uchwałą w sprawie częściowych zwolnień w opłatach za śmieci dla rodzin wielodzietnych głosowało 15 radnych, żaden nie był przeciwny, od głosu wstrzymało się 3 (Dariusz Grabczuk, Piotr Jabłoński, Katarzyna Janicka). Pięciu radnych było nieobecnych.

Podczas sesji radni dokonali jeszcze kilku przesunięć budżetowych, a także wybrali spośród siebie dwie przedstawicielki do Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Chełm. Zostały nimi radne Katarzyna Janicka i Dorota Rybaczuk. (mo)