Uliczka reprezentacyjna, ale zaniedbana

O remont ulicy Uniwersyteckiej na odcinku od ul. Idziego Radziszewskiego do ul. Marii Curie Skłodowskiej apelował Zbigniew Ławniczak z klubu radnych Prawa i Sprawiedliwości.


– Droga jest dziurawa i nieestetyczna, krawężniki do wymiany – ocenił. Argumenty radnego nie przekonały jednak miejskich urzędników, którzy przekonywali, że w miejskim budżecie nie ma pieniędzy na realizację tej inwestycji.

– Realizacja zadania wymaga uprzedniego zabezpieczenia środków finansowych w budżecie miasta. W uchwale budżetowej na 2020 rok nie przewidziano wykonania postulowanego remontu – w taki sposób Artur Szymczyk, zastępca prezydenta ds. inwestycji i rozwoju, odpowiedział na interpelację Zbigniewa Ławniczaka z klubu radnych Prawa i Sprawiedliwości.

Radny Ławniczak domagał się remontu ulicy Uniwersyteckiej na odcinku od ul. Idziego Radziszewskiego do ul. Marii Curie-Skłodowskiej. To niewielka uliczka w centrum Lublina. – Droga jest dziurawa i nieestetyczna, krawężniki do wymiany. W pasie drogi w 2019 roku trwał remont instalacji, a w chwili obecnej zapada się grunt oraz chodnik (…) Remont należałoby wykonać od ul. Radziszewskiego do ul. Marii Curie-Skłodowskiej – ocenił radny.

Ławniczak dodał, że „ul. Uniwersytecka jest reprezentacyjna, bo mieści się tam Wielonarodowa Brygada Dowództwa Wojsk Lądowych LITPOLUKRBRIG oraz Muzeum Martyrologii „Pod Zegarem”, które odwiedzają przedstawiciele władz z Polski i zagranicy”. GR