Ulżyli podatnikom i ustalili plan sieci szkół

(9 kwietnia) W Wielki Czwartek rajcy Włodawy po raz pierwszy w historii obradowali na sesji zdalnej. Pomimo delikatnych problemów technicznych udało się radnym uczestniczyć w posiedzeniu bez wychodzenia z domu.

Dzięki zakupowi aplikacji i posiadaniu przez wszystkich radnych komputerów przenośnych sesja przebiegła bez większych przeszkód. Dzień wcześniej miała miejsce próba generalna, a pół godziny przed sesją odbyło się nawet posiedzenie komisji online. Wszystko to dzięki inwencji i zdolnościach technicznym informatyka ratusza – Marka Dymla.

W porządku obrad sesji nadzwyczajnej znalazła się przede wszystkim uchwała dotycząca pomocy przedsiębiorcom. Radni jednogłośnie wprowadzili zwolnienia z podatku od nieruchomości oraz przedłużyli terminy płatności rat podatku od nieruchomości. Dotyczy to jednak tylko tych przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych wynikających z epidemii koronawirusa.

Pomoc dotyczy trzech miesięcy – kwietnia, maja i czerwca. Całkowicie zwolnione z podatku będą te przedsiębiorstwa, których dotyczy zakaz prowadzenia działalności (m.in. restauracje, bary, salony kosmetyczne i fryzjerskie, usługi hotelarskie) oraz małe przedsiębiorstwa do 10 pracowników i małe przedsiębiorstwa (do 50 pracowników), które prowadzą działalność na nieruchomościach o pow. do 150 mkw (dotyczy to budynków, grantów i budowli).

Wystarczy, że taki przedsiębiorca, po spełnieniu minimum formalności wykaże, że prowadzona przez niego działalność doznała pogorszenia płynności finansowej wskutek spadku obrotów gospodarczych. Z kolei przedłużenie terminu płatności rat dotyczy pozostałych przedsiębiorców bez względu na rodzaj prowadzonej działalności. Ich termin płatności rat przypadających na kwiecień, maj i czerwiec przedłuża się do końca września br. Muszą jednak wykazać, że ich płynność finansowa uległa pogorszeniu.

Równocześnie radni online podjęli uchwałę w sprawie ustalenia sieci szkół podstawowych prowadzonych przez miasto. Zgodnie z tą uchwałą sieć szkół podstawowych powinna być tak zorganizowana, by droga z domu do szkoły nie przekroczyła 3 km dla uczniów klas I-IV i 4 km dla uczniów klas V-VIII. (pk)