UMCS z milionami

Wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin oraz prof. Stanisława Michałowskiego, rektora UMCS, prezentują zawarte umowy

UMCS otrzymał 70 mln zł rządowego dofinansowania na rozbudowę kampusu zachodniego, gdzie pomieszczą się: Wydziału Politologii, Instytut Pedagogiki, Instytut Psychologii i pełnowymiarowa hala sportowa, którą przejmie Akademickie Centrum Sportowe. Rządowe pieniądze pozwolą również dokończyć modernizację Chatki Żaka.


Umowy dotyczące finansowania nowych inwestycji zostały 3 kwietnia podpisane przez wicepremiera Jarosława Gowina, ministra nauki i szkolnictwa wyższego oraz prof. Stanisława Michałowskiego, rektora UMCS. – Chcemy, żeby inwestycja powstała możliwie jak najszybciej. W przyszłym roku przypada jubileusz 450-lecia Unii Lubelskiej, dlatego kampus będzie nosił właśnie taką nazwę – mówił rektor, prof. S. Michałowski.
– Ta inwestycja to ogromna szansa na rozwój nie tylko UMCS, ale i regionu. Lublin to dziś jedno z największych miast akademickich, a UMCS może stać się wkrótce wiodącą uczelnią w Polsce – podkreślał minister Jarosław Gowin.
Tam, gdzie teraz są gęste krzaki, nazywane przez lublinian „Kambodżą” między ulicami L. Pagi a Głęboką już wkrótce rozpocznie się budowa nowoczesnego kampusu. UMCS chce, by studenci przenieśli się do tych budynków już w roku akademickim 2019/2020. Na kampusie zachodnim znajdują się obecnie: Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej oraz Wydział Artystyczny. Całkowity koszt inwestycji szacowany jest na 106 milionów złotych. Swoje budynki na placu Litewskim uczelnia planuje sprzedać. W grudniu ubiegłego roku UMCS podpisał z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego umowę na kwotę 10,7 milionów złotych na sprzedaż pałacu Lubomirskich. w którym mieści się Wydział Politologii. Powstanie tu Muzeum Ziem Wschodnich Dawnej RP.
Na sprzedaż wystawiono też sąsiadujący z nim budynek Instytutu Psychologii, który uczelnia wycenia na ponad 7 milionów złotych.

Osiedle zamiast akademików

Na innej działce przy ul. Głębokiej i ul. Pagi wkrótce ruszy budowa kolejnej, ale już nieuczelnianej, inwestycji. Na hektarowej nieruchomości, którą UMCS sprzedał za ponad 12 mln zł firmie Square Investment, nowy nabywca miał postawić trzy, 12-piętrowe, prywatne akademiki, przeznaczone głównie dla cudzoziemców. Na parterach budynków zaplanowano lokale usługowe i restauracyjne. Wstępna nazwa nowej inwestycji brzmiała „International Campus Pagi”, nowy kampus miał pomieść 1700 studentów. Na początku tego roku inwestor zmienił jednak plany, przeznaczając teren pod budownictwo mieszkaniowe. W tym celu musiał uzyskać nową decyzję środowiskową, bo poprzednia zakładała budowę na tym terenie akademików.

Uniwersyteckie osiedle mieszkaniowe

Inwestor uznał, że korzystniej jest postawić w tym miejscu osiedle mieszkaniowe.
– Postępowanie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie Uniwersyteckiego Osiedla Mieszkaniowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce 2/80 przy ul. Pagi i Głębokiej w Lublinie wszczęto 30 stycznia br. na wniosek Square Investment Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie – informuje Olga Mazurek– Podleśna z biura prasowego ratusza.
W skład Uniwersyteckiego Osiedla Mieszkaniowego mają wchodzić trzy dziewięciopiętrowe bloki oraz trzy bloki siedmiopiętrowe. Na parterze jednego z budynków inwestor przewiduje funkcjonowanie sklepu o powierzchni użytkowej ok. 160 m2. Wskazana powierzchnia zabudowy budynków to 3 695 m2, suma mieszkań ok. 400 – dodaje Olga Mazurek-Podleśna. Pod budynkami zaprojektowano dwa dwupoziomowe parkingi, zaplanowano też parkingi na powierzchni. Decyzja środowiskowa nie została jeszcze wydana, swoją opinię musi wyrazić nowa rządowa jednostka Wody Polskie. Spółka Square Investment nie odpowiedziała na nasze pytania dotyczące inwestycji. (EM.K.)