Umowa na park zerwana

Prace przy przebudowie parku miejskiego nie przebiegały zgodnie z harmonogramem, a kolejne „drugie” szanse i rozmowy dyscyplinujące chełmskich urzędników z wykonawcą nie przynosiły rezultatów. Miasto definitywnie odstąpiło od umowy z nim.

W marcu ub.r. miasto podpisało z lubelską firmą LS Complex umowę na rewitalizację parku miejskiego, opiewającą na 7 565 493,30 zł. Przewidywała ona, że zadanie zakończy się w ciągu dwunastu miesięcy, ale prace szły jak po grudzie. Miejscy radni wielokrotnie wskazywali, że tempo robót pozostawia wiele do życzenia. Pod koniec października ub.r. na jednej z komisji rady miasta urzędnicy poinformowali, że miasto odstępuje od umowy z wykonawcą.

Według wydanego wówczas komunikatu ratusza w tej sprawie prace w parku przebiegały niezgodnie z harmonogramem przedstawionym przez wykonawcę i dlatego zapadła decyzja o wysłaniu mu zawiadomienia o odstąpieniu od realizowanej umowy. Miasto zapowiadało, że niezwłocznie ogłosi postępowanie na wyłonienie nowego wykonawcy, który będzie kontynuował prace związane z przebudową parku. Planowano powołanie komisji inwentaryzacyjnej, która oszacowałaby wartość wykonanych prac. Pod koniec listopada ub.r., gdy radni ponownie poruszyli temat parku, okazało się, że urzędnicy dali jednak wykonawcy jeszcze jedną szansę.

Wykonawca sporządził plan naprawczy i miał dwa tygodnie „czasu próby”. Urzędnicy zapowiadali, że w przypadku nawet kilkudniowej „obsuwy” rozwiążą umowę z wykonawcą. Czas próby trwał dłużej, a urzędnicy nie byli zadowoleni z jakości i postępu prac. Zorganizowali spotkanie „dyscyplinujące” z przedstawicielami firmy, nakazywali poprawki, bo chcieli, aby inwestycja zakończyła się w terminie. Sporo prac zostało już wykonanych, m.in. elektryka, wiele robót ziemnych. Ale wciąż były opóźnienia i w ratuszu uznano, że tak dalej być nie może.

– Miasto definitywnie odstąpiło od umowy z obecnym wykonawcą – informuje Gabinet Prezydenta Chełma i zapowiada, że w przyszłym tygodniu poinformuje o przyszłości inwestycji. (mo)