Unicka 01 trąci uryną

O usunięcie automatycznej toalety znajdującej się w pobliżu jednego z przystanków przy ul. Unickiej prosi Stanisław Kieroński, wiceprzewodniczący lubelskiej rady miasta. Mieszkańcy i pasażerowie skarżą się, że notorycznie zdarza się, że potrzeby fizjologiczne załatwiane są nie wewnątrz, ale przy toalecie, do której wstęp, po ostatniej podwyżce, kosztuje 2 zł.

Automatyczna toaleta (nie mylić z popularnym toi-toiem) to niewielki budynek, do którego można wejść za potrzebą po wrzuceniu monety. Rozwiązanie nie wymaga obecności osoby pobierającej opłaty, stąd nazwa „automatyczna”. Taki rodzaj toalety coraz częściej pojawia się na ulicach polskich miast. Automatyczne WC stanęło m.in. na ulicy Unickiej na trawniku, nieopodal przystanku autobusowego nr 01 i przeszklonej wiaty. W pobliżu znajduje się blok mieszkalny oraz apteka.

Na sąsiedztwo toalety skarżą się zwłaszcza pobliscy mieszkańcy.

– Bardzo często teren wokół obiektu, w którym mieści się toaleta jest brudny i zanieczyszczony, a wiele osób załatwia potrzeby fizjologiczne nie wchodząc do środka. Mieszkańcy zwracali się już z prośbą do Urzędu Miasta o zmianę lokalizacji obiektu, ale uzyskali informację, że toaleta była postawiona ze środków unijnych i musi minąć pewien okres, aby miasto mogło zmienić jej lokalizację, nie zwracając dotacji uzyskanej na jej postawienie – tłumaczy Stanisław Kieroński, wiceprzewodniczący lubelskiej rady miasta, który napisał w tej sprawie interpelację do władz Lublina. Kieroński poprosił Ratusz o usunięcie toalety z ul. Unickiej. Podkreślił, że mieszkańcy nie są przeciwni samej idei, jednak w tym przypadku lokalizacja toalety jest, ich zdaniem, niefortunna.

Miasto raczej nie przychyli się do apelu radnego, choć urzędnicy nie udzielają kategorycznej odpowiedzi. – Usunięcie toalety i jej ewentualne zamontowanie w innym miejscu wiązałoby się z poniesieniem znacznych kosztów, chodzi m.in. o sprawę przyłącza wodno-kanalizacyjnego – tłumaczy Artur Szymczyk, zastępca prezydenta ds. inwestycji i rozwoju. Zaznaczył jednocześnie, że „zobowiąże podległe mu służby do monitorowania funkcjonalności obiektu, również pod kątem zasadności zmiany lokalizacji”.

Szymczyk dodał, że aby zminimalizować niedogodności, z jakimi zmagają się pobliscy mieszkańcy, Zarząd Transportu Miejskiego w Lublinie zobowiązał firmę, której powierzono utrzymanie przystanków i toalet do „zwrócenia szczególnej uwagi na stan czystości”. Automatyczne toalety mają być też częściej sprzątane.

Zastępca prezydenta ds. inwestycji i rozwoju przypomniał, że lokalizacja toalety nie jest przypadkowa, bo licznie uczęszczany przystanek „Unicka 01” pełni funkcję węzła przesiadkowego. – Zlokalizowany jest w sąsiedztwie cmentarza, a znaczna część pasażerów korzystających z przystanku i toalety to właśnie osoby odwiedzające nekropolię przy Unickiej. Są wśród nich osoby starsze czy niepełnosprawne ruchowo – zauważył, oceniając, że „potwierdza to celowość lokalizacji toalety, która generuje duże zainteresowanie”. – Liczba osób odwiedzających zarejestrowana w pierwszym półroczu tego roku potwierdza popularność toalety – dodał Szymczyk. Na marginesie zaznaczył, że wiele lat temu przystanek „Unicka 01” był pętlą nawrotową na ówczesnej rogatce Lublina.

TN

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here