Uniwersyteckie Radio KUL

Marcin Superczyński, redaktor naczelny Radia KUL, asystent w Instytucie Dziennikarstwa i Zarządzania na Wydziale Nauk Społecznych KUL

Katolicki Uniwersytet Lubelski ma własną rozgłośnię radiową. Oficjalne rozpoczęcie działalności radia miało miejsce 8 grudnia, w 101. rocznicę powstania uczelni.


Inauguracyjną audycją był wywiad z ks. prof. Antonim Dębińskim, rektorem KUL i pomysłodawcą powstania rozgłośni oraz relacja z wizyty polskiego pisarza, absolwenta KUL Wiesława Myśliwskiego. Materiały przygotowują studenci dziennikarstwa i komunikacji społecznej we współpracy z wykładowcami. Audycje początkowo będą emitowane raz w tygodniu. Radia można też słuchać online.

Główne tematy dotyczą życia akademickiego KUL. Działalność rozgłośni poprzedza zaplanowaną na KUL rozbudowę Uniwersyteckiego Centrum Medialnego, które mieścić się będzie przy Al. Racławickich. Inauguracja działalności centrum zaplanowana jest na 2020 rok. Będzie ono przeznaczone dla studentów dziennikarstwa. (EM.K.)