Uroczystości w Strachosławiu

W Szkole Podstawowej w Strachosławiu (gm. Kamień) świętowano 101. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości.

Po szkolnej akademii uczniowie zapalili znicze przed obeliskiem upamiętniającym uchwalenie Konstytucji 3 Maja, Dębem Pamięci poświęconym kpt. Józefowi Bocheńskiemu oraz Dębem Niepodległości. W uroczystościach uczestniczyli m.in. Dariusz Stocki – wójt gminy Kamień, przedstawiciele chełmskiej delegatury Kuratorium Oświaty w Lublinie i Rady Gminy Kamień. Część artystyczną przygotowali: Izabela Harcej i Beata
Wanarska-Zakaszewska, Zbigniew Weremko. (der)