Urszulin dołączył do porozumień

Zmiany w sieci szkół podstawowych, ustalenie średniej ceny jednostki paliwa oraz dołączenie do dwóch porozumień lokalnych były głównymi tematami czwartkowego (30 lipca) posiedzenia Rady Gminy.

Najpierw podjęto uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę oraz określono granice obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2020 roku. Było to spowodowane redukcją klas w szkole w Woli Wereszczyńskiej, skąd uczniowie z oddziałów 4-8 od września będą uczyć się w szkole w Urszulinie.

Następnie radni przyjęli średnią cenę za jednostkę paliwa konieczną do ustalenia kosztów dowozu do szkół dzieci niepełnosprawnych. Zdecydowano też, że gmina przystąpi do dwóch porozumień: w sprawie przystąpienia do opracowania i wdrażania „Ponadlokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru funkcjonalnego obejmującego Gminę Cyców, Gminę Ludwin, Gminę Milejów, Gminę Puchaczów, Gminę Urszulin na lata 2021-2027 z perspektywą do 2035 roku” oraz do porozumienia o współpracy partnerskiej pod nazwą roboczą „Utworzenie Lubelskiego Okręgu Przemysłu Rolno-Spożywczego” w ramach aktualizowanej Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego w latach 2021-2027 z perspektywą do 2030 roku.

Jak tłumaczył wójt Tomasz Antoniuk, programy te pozwolą w kolejnej prognozie finansowej starać się o pozyskanie większych środków na rozwój gminy. Na koniec podjęto zmiany w budżecie i wieloletniej prognozie finansowej. (bm)