Urząd gotowy na sygnalistów

Połączone i nowe wydziały czy dodatkowe zadania dla istniejących jednostek. Wraz z Nowym Rokiem weszły w życie zmiany w strukturze Urzędu Miasta Lublin. Jak wyjaśnia Ratusz są odpowiedzią na nowe dyrektywy unijne i wyzwania ekologiczne.

Na przykład Wydział Zieleni i Gospodarki Komunalnej „połączy dotychczasowe zadania” Wydziału Gospodarki Komunalnej i Biura Miejskiego Architekta Zieleni.

Na jego czele stanie 38-letnia Blanka Rdest-Dudak, dotychczas zastępca dyrektora Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Lublin, którym kieruje Marta Smal-Chudzik. Funkcję miejskiego architekta zieleni, tak jak dotychczas, pełnić będzie Hanna Pawlikowska. – Wydział kompleksowo zajmie się zarządzaniem miejską zielenią, w tym projektowaniem i realizacją nasadzeń oraz edukacją przyrodniczą. Drugim obszarem będzie bieżące utrzymanie czystości na terenach miejskich. Te zadania dotychczas rozproszone były w dwóch jednostkach: Wydziale Gospodarki Komunalnej i Biurze Miejskiego Architekta Zieleni – tłumaczą przedstawiciele Ratusza, dodając, że „utrzymanie pasów drogowych, z wyjątkiem zieleni, pozostanie w gestii Zarządu Dróg i Mostów.

Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków i Rewitalizacji przejmie część zadań dotychczasowego Biura Rewitalizacji. Na czele tej jednostki pozostaje Hubert Mącik, pełniący jednocześnie funkcję miejskiego konserwatora zabytków. Pozostałe zadania dotychczasowego Biura Rewitalizacji poświęcone ochronie klimatu, zostaną przypisane do nowego Wydziału Energii i Klimatu. – Przed nami wiele wyzwań związanych z wdrażaniem przepisów i zaleceń związanych z dążeniem do neutralności klimatycznej, rozwojem odnawialnych źródeł energii oraz rozwiązań zeroemisyjnych. Realizacja Europejskiego Zielonego Ładu będzie od samorządów wymagała konkretnych działań, na które musimy być gotowi – tłumaczy wiceprezydent Artur Szymczyk.

Z kolei Wydział Audytu i Kontroli, którym kieruje Anna Morow, otrzymał dodatkowe zadanie związane z przyjmowaniem anonimowych zgłoszeń, od tzw. sygnalistów, o nieprawidłowościach w pracy urzędu. Wydział ma koordynować ich przyjmowanie, obsługę, prowadzić ich rejestr oraz postępowania wyjaśniające. – Konieczność wdrożenia takiego procesu wynika z dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej. Poza dotychczas obowiązującymi w Urzędzie Miasta Lublin regulacjami, jak np. procedura antydyskryminacyjna i antymobbingowa, zostały wprowadzone kolejne instrumenty prawne związane z możliwością bezpiecznego i anonimowego zgłaszania ewentualnych nieprawidłowości – wyjaśniają przedstawiciele Ratusza. TN

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here