Urzędnikom nie śmierdzi

Mieszkańcy Sawina poskarżyli się na uciążliwy zapach z kurników miejscowego rolnika. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska wysłał kontrolę, ale urzędnikom nie śmierdziało. A gdyby nawet śmierdziało, to i tak niewiele mogliby zrobić.

W połowie ubiegłego roku do Urzędu Gminy w Sawinie trafiła skarga na smród, który wydobywa się z kurników przy ul. Podgrabowej i Polnej. Pod pismem podpisało się 90 mieszkańców. – Pismo przekazane zostało do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska – mówiła podczas ostatniej sesji przewodnicząca Rady Gminy, Iwona Wołoszkiewicz.

Między 13 listopada a 13 grudnia WIOŚ przeprowadził kontrolę a jej wyniki przesłał do Urzędu Gminy. Przewodnicząca odczytała pismo z inspektoratu.

– W wyniku kontroli stwierdzono naruszenia polegające na nieuregulowaniu stanów formalno-prawnych prowadzonych ferm w zakresie ochrony powietrza, tj. brak zgłoszenia wszystkich instalacji chowu indyków do organu ochrony środowiska, niezrealizowaniu obowiązku przedkładania do marszałka województwa wykazu zawierających informacji i danych w zakresie korzystania ze środowiska oraz wysokości należnych opłat – czytała przewodnicząca.

WIOŚ jedynie pouczył rolnika za nieprawidłowości i wydał zalecenia pokontrolne. Co ciekawe, kontrolujący, którzy odwiedzili fermę, nie stwierdzili „występowania intensywnych odorów”. Nie stwierdzono też żadnych awarii instalacji do chowu indyków ani tego, by na terenie gospodarstwa magazynowano obornik.

WIOŚ przyznaje, że niska temperatura, w dniach kontroli, mogła ograniczyć rozprzestrzenianie się nieprzyjemnych zapachów. Ale dodaje, że „rozstrzygnięcie stopnia uciążliwości zapachowej jest trudne do ustalenia, ponieważ występuje on ze zróżnicowanym natężeniem i zależy od wielu czynników” – takich właśnie jak warunki atmosferyczne, wiatr itp.

„Poza tym emisja odorów w przepisach nie podlega regulacji prawnej, co powoduje, że nie ma możliwości prawnej do oceny i określenia stopnia i uciążliwości zapachowej eksploatowanej instalacji chowu indyków” – wyjaśnia WIOŚ.

A jak udowodnić występowanie smrodu, skoro nie da się go zbadać? (kg)