Usuwanie śmietnikowych usterek

Wykonawca nowych śmietników, podziemnych i półpodziemnych gniazd na odpady wciąż usuwa usterki zgłoszone przez miasto. Termin tych poprawek już minął, ale miasto zgłosiło dodatkowe uwagi. Do momentu, gdy wykonawca nie upora się z poprawkami, duży „śmieciowy” projekt nie zostanie odebrany i oddany do użytku.


Projekt ten, zwany w mieście „śmieciowym”, był podzielony na dwie części i realizowany przez różnych wykonawców wyłonionych w przetargach. Przypomnijmy, że pierwsza część „śmieciowego” projektu obejmowała budowę nowego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na Bieławinie. Od końca ubiegłego roku nowy PSZOK jest już gotowy, ale nie został jeszcze oddany do użytku i w zarząd Miejskiemu Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej w Chełmie. To, dlatego, że pojawiły się problemy z realizacją drugiej części „śmieciowego” projektu.

Obejmowała ona budowę 7 podziemnych i 79 półpodziemnych „gniazd” do selektywnego gromadzenia odpadów komunalnych, 500 betonowych śmietniczek ulicznych, a także 150 pojemników na odchody zwierzęce. Pojemniki, „gniazda” i śmietniczki są już zamontowane w różnych częściach Chełma, ale one też nie zostały jeszcze odebrane i oddane do użytku. To dlatego, że miasto zgłosiło wiele uwag oraz zastrzeżeń i bez ich uwzględnienia nie odbierze projektu. Chodziło między innymi o rdzę, która pojawiła się na niektórych śmietnikach oraz zapadniętą kostkę w kilku lokalizacjach przy pojemnikach półpodziemnych. Wykonawca zobowiązał się do naprawienia usterek. Termin na poprawki już minął, ale miasto zgłosiło dodatkowe uwagi.

– Usterki są usuwane na bieżąco, termin ich usunięcia minął 31 maja, jednak miasto zgłosiło jeszcze kilka uwag dotyczących między innymi kwestii półpodziemnych pojemników – informuje Gabinet Prezydenta Chełma. – Do momentu, w którym wykonawca nie usunie wszystkich usterek, projekt nie zostanie odebrany. Wiele jednak wskazuje na to, że jesteśmy już w końcowej fazie.

Urzędnicy już kilkakrotnie zwracali się do mieszkańców z apelem, aby do momentu, gdy pojemniki nie zostaną odebrane, nadal korzystali ze starych kontenerów na odpady i nie wrzucali śmieci do nowych pojemników. Dopiero po wyeliminowaniu usterek przez wykonawcę i kolejnych odbiorach nowe pojemniki, w tym podziemne i półpodziemne, zostaną uruchomione. Nie do wszystkich te apele dotarły. (mo)