Uszczelnili dach sali, a nadal przecieka

– Dlaczego wyremontowany dach sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Łopienniku Nadrzecznym przecieka i co gmina zamierza z tym zrobić? – pytają radni Katarzyna Tokarczuk i Michał Niedźwiecki w skierowanej do wójta interpelacji.

Zgodnie z umową, podpisaną przez gminę pod koniec maja 2022 r., do końca stycznia 2023 r. miała zakończyć się termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Łopienniku Nadrzecznym. Inwestycja warta 4 mln zł nie obejmowała wymiany dachu sali gimnastycznej, ale przewidywała uszczelnienie istniejącego poszycia w miejscach, które tego wymagały. Tymczasem kilka tygodni temu, w trakcie oględzin obiektu po zakończonej już termomodernizacji, wyszło na jaw, że dach jak przeciekał, tak w kilku miejscach wciąż przecieka. Zaniepokojeni tym faktem radni gminy Łopiennik Górny Katarzyna Tokarczuk i Michał Niedźwiecki skierowali do wójta interpelację z pytaniem: co i kiedy, gmina zamierza zrobić, by ten problem rozwiązać?

– Wykonawca odniósł się do zarzutów niewłaściwego wykonania uszczelnienia oraz poinformował, iż zakres już wykonanych prac uszczelniających przewyższa zakres prac przewidzianych w dokumentacji projektowej – czytamy w odpowiedzi udzielonej przez Artura Sawę, wójta gminy Łopiennik Górny.

Włodarz gminy zaznacza w niej, że wizja lokalna potwierdziła, że wykonawca inwestycji dokonał napraw dachu sali gimnastycznej zgodnie z umową, a dach przecieka, bo okazało się, że błędy popełniono w 2005 r., gdy halę budowano.

– Po odkryciu części poszycia dachu stwierdzono, że zostało ono wykonane niezgodnie ze sztuką budowlaną – informuje wójt Sawa i wymienia całą listę wykrytych niedoróbek. – Ostatecznie uznaliśmy, że konieczne jest wprowadzenie zmian do zakresu robót w ramach przeprowadzanej termomodernizacji, a także przedłużenie terminu zakończenia inwestycji – wyjaśnia.

Gmina podpisała już aneks do umowy z wykonawcą inwestycji, którym jest Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „Rados” z Lublina. Usunięcie przecieków dachu sali gimnastycznej ma nastąpić do końca marca. (kg)