Uwaga na fałszywych speców od gazu!

Policja i władze Krasnostawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej ostrzegają przed oszustami podającymi się za kontrolerów instalacji gazowych.

– W związku z informacją o fałszywych kontrolerach instalacji gazowych, którzy pojawili się na terenie Krasnostawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, dokonujących przestępstw kradzieży i oszustw, informujemy, że prawdziwy kontroler Gospodarki Zasobami Mieszkalnymi będzie ubrany w roboczy strój z logo Spółdzielni Mieszkaniowej.

Ponadto po wejściu do mieszkania sprawdzi szczelność instalacji jedynie w pomieszczeniu, w którym znajduje się ta instalacja gazowa. Będzie posiadał przy sobie imienną listę mieszkańców bloku w celu pokwitowania kontroli instalacji, a jego wizyta będzie poprzedzona opieczętowaną informacją wywieszoną w widocznym miejscu na klatce schodowej bloku – podkreśla Jolanta Babicz, rzecznik krasnostawskiej policji.

Witold Bazan, prezes KSM w Krasnymstawie dodaje: – Prosimy jednocześnie żądać od konserwatora upoważnienia do prowadzenia przeglądu instalacji gazowej wydanego przez zarząd Spółdzielni. W przypadku pojawienia się osób nieupoważnionych i podejrzanych prosimy o kontakt z policją i Spółdzielnią – mówi. Nr telefonu do Ciepłowni Krasnystaw to: 82 576 30 67, numer alarmowy: 112. (k)