Używkom mówią nie

Po spotkaniu w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej im. Z. Sękowskiej w Lublinie

Rozpoczęła się trzecia edycja programu profilaktycznego „Odpal myślenie, nie wchodź w uzależnienie”. Akcja, organizowana przez Wydział Prewencji KMP w Lublinie, skierowana jest do młodzieży szkół gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych i ma na celu zwiększenie świadomości młodych ludzi odnośnie zagrożeń związanych z zażywaniem substancji psychoaktywnych.


W środę z uczniami Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych im. Z. Sękowskiej w Lublinie spotkali się przedstawiciele Komendy Miejskiej Policji, specjaliści z Państwowej Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Lublinie, Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej, a także reprezentantki klubu sportowego MKS Perła, Kristina Repelewska i Ewa Urtnowska.

– Uzależnienie od alkoholu, narkotyków czy dopalaczy stanowi realne zagrożenie dla człowieka – odbiera wolność, oddala od miłości i prawdy, prowadząc do śmierci. Mimo tak dramatycznych konsekwencji coraz więcej młodych ludzi wchodzi na drogę uzależnień. Łatwo wejść na tę drogę, trudno natomiast temu zapobiegać.

Nie wystarczą tu moralizujące pouczenia, solidna wiedza o substancjach psychoaktywnych, a także uczenie właściwych postaw wobec tych substancji. Skuteczna profilaktyka uzależnień wymaga wychowania dojrzałych i szczęśliwych ludzi, którzy dobrze radzą sobie z życiem bez pomocy chemicznych „przyjaciół” – podkreślali goście.

Podczas spotkania młodzież zaprezentowała film edukacyjny, który nagrała w ramach konkursu realizowanego w ubiegłym roku przez KMP w Lublinie, a następnie przystąpiono do dyskusji. Uczniowie biorący udział w spotkaniu otrzymali materiały promujące przedmiotowy program w postaci ulotek i odblasków, które są finansowane przez ROPS.

Ponadto w ramach spotkania zainaugurowano kampanię o charakterze edukacyjno-profilaktyczną pt. „Narkotyki i dopalacze zabijają”, której hasło brzmi „Szkoda Ciebie na takie patoklimaty”. Kampania organizowana jest przez MSWiA w ramach „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem Bezpieczniej im. Władysława Stasiaka”. BS