VII Ogólnopolski Konkurs Pisania Ikon

(25 października) W Miejskiej Bibliotece Publicznej we Włodawie odbyło się uroczyste podsumowanie VII Ogólnopolskiego Konkursu Pisania Ikon. Wśród kilkudziesięciu prac najlepsza okazała się napisana przez więźnia z ZK w Czerwonym Borze, zaś najwięcej wyróżnień uzyskały prace osadzonych z ZK w Białymstoku i we Włodawie.

Organizatorzy, po raz kolejny, to Zakład Karny we Włodawie i kapelan prawosławny ksiądz Jerzy Ignaciuk. Patronat nad konkursem objęli: dyrektor okręgowy Służby Więziennej w Lublinie oraz prawosławny arcybiskup lubelski i chełmski.

W wernisażu udział wzięli m.in.: starosta włodawski Andrzej Romańczuk, dyrektorzy jednostek penitencjarnych okręgu lubelskiego, kierownicy działów penitencjarnych, przedstawiciele zaprzyjaźnionych służb mundurowych, księża i kapelani oraz funkcjonariusze ZK we Włodawie. Gospodarzem wystawy był dyrektor Zakładu Karnego we Włodawie – ppłk Jacek Sankowski. Szeroki i ciekawy wykład na temat historii i znanych ikon wschodniego pogranicza przedstawili duchowni kościoła prawosławnego.

Podsumowanie umilił występ chóru Gaudeamus ze Szkoły Podstawowej nr 3 we Włodawie.

Idea Konkursu Pisania Ikon zrodziła się w 2008 roku w Zakładzie Karnym we Włodawie. Miało to miejsce przy realizacji programu resocjalizacyjnego, sprzyjającemu readaptacji społecznej skazanych, wyodrębnionych ze względu na wspólne potrzeby, w szczególności w zakresie kształtowania umiejętności społecznych oraz poznawczych pt. „Sztuka to moje drugie życie”, którego pomysłodawczynią i autorką była kpt. Iwona Odyniec (ówczesny wychowawca do spraw kulturalno-oświatowych).

Początkowo nazwa konkursu brzmiała Międzyokręgowy Konkurs Wschodniego Pogranicza Pisania Ikon. Do udziału w konkursie w pierwszym roku zgłoszono kilka prac z jednostek penitencjarnych położonych na wschodzie Polski. W kolejnym roku konkurs wzbudził niezwykle duże zainteresowanie wśród osadzonych, co potwierdza potrojona liczba zgłoszonych prac – aż 22 ikony. W 2012 roku odbyła się piąta i ostatnia edycja konkursu o zasięgu międzyokręgowym, gdyż przyciągał on uwagę i cieszył się zainteresowaniem skazanych z całej Polski.

Dlatego też podjęto decyzję, aby Konkurs Pisania Ikon odbywał się na skalę krajową. Tak też się stało i od 2013 roku konkurs nosi nazwę Ogólnopolski Konkurs Pisania Ikon. W tym roku konkurs został rozstrzygnięty po raz siódmy na poziomie krajowym oraz po raz jedenasty od pierwszej edycji.

Głównym celem jest zainteresowanie osadzonych wartościami duchowymi, estetycznymi i artystycznymi płynącymi z tradycji prawosławnej, jak również z dziedziny ikonografii oraz uwydatnienie roli kultury w życiu człowieka. Więzienna twórczość osadzonych nabiera coraz większego znaczenia. Zajęcia artystyczne wpływają niezwykle pozytywnie na funkcjonowanie skazanych w trakcie odbywania kary pozbawienia wolności.

Twórcza resocjalizacja rozwija poczucie estetyki, pobudza aktywność artystyczną i uwrażliwia na piękno. Pisanie ikon daje osadzonym możliwość wypowiedzenia się, skłania do refleksji nad życiem świętych, postaci umieszczonych na tychże ikonach, a jednocześnie nad życiem własnym. Ten rodzaj twórczości daje skazanym możliwość duchowego wyciszenia się, spokoju oraz kontemplacji. (ok)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here