W Brzeźnie dużo się działo

Brzeźno to jedna z największych miejscowości w gminie Dorohusk. W ostatnim roku gmina wykonała tam sporo inwestycji, za co radna Beata Sawicka dziękowała wójtowi i sekretarz gminy.

– Do tej chwili w Brzeźnie zmodernizowana została świetlica, doprowadzona bieżąca woda, kupione meble, w związku z czym mamy nową kuchnię z prawdziwego zdarzenia, gdzie mogą swoje pasje realizować panie z Koła Gospodyń Wiejskich.

Brzeźno doczekało się też nowych nazw ulic, co – zdaniem radnej – podnosi rangę miejscowości. – Rozpoczęła się budowa wodociągu, położone kolejne nawierzchnie asfaltowe. Wisienką na torcie jest parking przy cmentarzu, na który mieszkańcy czekali 30 lat. Dziękujemy i prosimy o dalszą współpracę – zakończyła radna Sawicka. (bf)