W czwartek sesja podatkowa

W najbliższy czwartek ławy w sali obrad Rady Miasta Lublin znów zapełnią się radnymi. Przez ostatnie kilkanaście miesięcy, kiedy obrady odbywały się w formule online, z możliwości uczestniczenia w nich w ratuszu, korzystali nieliczni radni

W najbliższy czwartek odbędzie się XXXII w tej kadencji sesja Rady Miasta Lublin. Po raz pierwszy, po ponad półtorarocznej przerwie spowodowanej pandemią koronawirusa, radni będą obradować stacjonarnie w ratuszu, a nie w trybie online. W porządku obrad są m.in. uchwały podnoszące od przyszłego roku podatki od nieruchomości o średnio 5% i od środków transportu ok. 3%.

Projekt uchwały podatkowej zakłada wzrost m.in. podatku od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej z 0,95 do 1 zł/m2, podatku od budynków mieszkalnych z 0,79 do 0,83 zł/m2, podatku od budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej z 23,18 do 24,45 zł, podatku od budynków związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych z 4,87 do 5,14 zł. Na niezmienionym poziomie pozostałaby stawka podatku od budowli ustalona na 2%. Na większy wydatek muszą się przygotować również właściciele samochodów ciężarowych – im władze miasta planują podniesienie stawki podatku od środków transportu o średnio ok. 3%.

Globus imienia Wójtowicza

Na sesji radni zajmą się też nadaniem Hali Sportowo-Widowiskowej Globus imienia Tomasza Grzegorza Wójtowicza. Podjęcie uchwały wydaje się być przesądzona, bo pod jej projektem podpisali się radni zarówno klubu prezydenta Żuka na czele z przewodniczącym rady Jarosławem Pakułą i wiceprzewodniczącymi Marcinem Nowakiem i Stanisławem Kierońskim jak również radni opozycyjnego PiS. Byłoby to kolejne uhonorowanie przez lubelski samorząd urodzonego i mieszkającego w Lublinie wybitnego siatkarza i najbardziej utytułowanego lubelskiego sportowca – mistrza olimpijskiego i świata. Tomasz Wójtowicz (68 lat), który od kilkunastu miesięcy zmaga się z chorobą nowotworową, przed kilkoma tygodniami odebrał akt nadania mu przez Radę Miasta tytułu Honorowego Obywatela Miasta Lublin.

Na sesji głosowany będzie również projekt uchwały odrzucającej petycję złożoną przez grupę działaczy młodzieżówki .Nowoczesnej i radną Maję Zaborowską o zmianę nazwy Placu Lecha Kaczyńskiego na Plac Demokracji. Zdaniem wnioskodawców prezydent Lech Kaczyński w swojej karierze politycznej wykazał się kontrowersyjnymi działaniami i wypowiedziami, sprzecznymi z wartościami wyznawanymi przez mieszkańców Lublina oraz dopuszczał się „łamania praw człowieka i prawa do organizacji zgromadzeń”. – „Demokracja, której nazwę miałby nosić Plac Lecha Kaczyńskiego, jest również rozwiązaniem kompromisowym – w przeciwieństwie do ważnej dla każdego z Nas demokracji, Lech Kaczyński jest postacią kontrowersyjną dla wielu mieszkańców Lublina – uzasadniali petycję Młodzi .Nowocześni.

Te argumentacja nie zyskała uznania radnych z Komisji Skarg Wniosków i Petycji, która rekomenduje odrzucenie petycji wskazując, że choć zmiana nazw placów i ulic jest uprawieniem rady gminy to nie może być nadużywana i wykorzystywana w pochopny sposób, tym bardziej, jeśli zmiana ta dotyczyłaby nazw funkcjonujących w obiegu społecznym przez dłuższy czas. – Proponowana przez petycjodawcę nowa nazwa nie budzi kontrowersji to jednak fakt ten nie może stanowić wystarczającej podstawy, aby ją zaakceptować i dokonać zaproponowanej w petycji zmiany – argumentuje Komisja, a jej opinię w czwartek prawdopodobnie podzieli zdecydowana większość radnych. W porządku obrad jest również zapowiadany już przez nas projekt uchwały złożony przez grupę radnych PiS o ustanowienie w Lublinie roku 2022 Rokiem Błogosławionego Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Prymasa Tysiąclecia.

Zmiany w planach i budżecie

Radni decydować będą również o zmianach w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Berylowej i Kwarcowej. Zmiany dotyczą obszaru o powierzchni ponad 5,6 ha zlokalizowanego w bezpośrednim sąsiedztwie nowego Zespołu Szkół nr 13. – Przygotowany projekt uchwały kierowany pod obrady najbliższej sesji Rady Miasta, to pierwszy krok do dalszej procedury planistycznej, której zakończenie otworzy możliwości kontynuacji funkcji oświatowych w dzielnicy Węglin Południowy. Intensywny rozwój urbanistyczny i demograficzny tej części Lublina wpływa na rosnącą liczbę dzieci uczęszczających do Szkoły Podstawowej nr 58 przy ul. Berylowej. Te uwarunkowania wskazują na potrzebę rozwoju infrastruktury oświatowej w tym rejonie miasta. Rozwiązaniem sytuacji może być budowa nowego obiektu szkolnego bądź rozbudowa istniejącego o nowy segment, wraz z budową infrastruktury sportowej, m.in. boisk wielofunkcyjnych z bieżnią, miasteczka ruchu drogowego, pływalni i kortów tenisowych – uzasadnia potrzebę zmiany planu prezydent Krzysztof Żuk.

Jak podkreślają urzędnicy w tym roku szkolnym w ZS nr 13 uczy się 800 uczniów (w budynku przy ul. Berylowej 7) i 300 wychowanków (150 w budynku przy ul. Berylowej 7 i 150 w budynku przy ul. Onyksowej 6a), a roczny przyrost uczniów szacowany jest na około 250-300 dzieci. Budowa nowego obiektu lub rozbudowa istniejącego budynku o nowy segment będzie możliwa po zmianie planów zagospodarowania przestrzennego oraz po wykupieniu gruntów. W tej sprawie będą prowadzone rozmowy z właścicielami działek. Miasto rozważa również inne rozwiązanie – budowę nowego obiektu na terenach przy ul. Jemiołuszki. Zmiany w planie poza rozszerzeniem istniejącego terenu usług oświaty mają również na celu kontynuację ochrony suchych dolin w tym rejonie miasta.

W czwartek kolejna nowelizacja czeka również tegoroczny budżet miasta. Prezydent proponuje m.in. wprowadzić do niego wydatki w kwocie 50 tys. zł na udzielenie pomocy finansowej dla Gminy Michałowo (woj. podlaskie) z przeznaczeniem na dofinansowanie działającego tam Punktu Pomocy Osobom Potrzebującym pomagającego migrantom, którym udało się nielegalnie przekroczyć granicę z Białorusią.

W budżecie mają się również pojawić dodatkowe środki (16,5 tys. zł) na oczekiwaną przez mieszkańców Sławina i tamtejszą Radę Dzielnicy przebudowę sygnalizacji świetlnej i przejazdu rowerowego przez ul. Zielone Wzgórze w ciągu pieszorowerowym wzdłuż ul. Poligonowej oraz budowę (175 tys. zł) schodów terenowych łączących osiedle Skarpa z chodnikiem biegnącym wzdłuż ul. Nadbystrzyckiej. ZM

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here