W gminie Żmudź poleje się asfalt

Podpisanie umowy na wykonanie inwestycji

W najbliższych miesiącach w gminie Żmudź przybędzie ponad 5 km nowych dywaników asfaltowych. Przebudowa dróg w czterech miejscowościach pochłonie 7,2 mln zł, a gmina wyłoży na to niewiele ponad 360 tys. zł.

„Przebudowa sieci dróg publicznych w Gminie Żmudź” to nazwa zadania, które realizować będzie firma Pref-Bet z Pawłowa (gmina Rejowiec Fabryczny). Wykonawca ten złożył najkorzystniejszą ofertę przetargową i to z nim Edyta Niezgoda, wójt gminy Żmudź podpisała umowę na realizację przedsięwzięcia. Obejmuje ono przebudowę pięciu odcinków gminnych dróg: dwóch w Leszczanach o długości 2,2 km oraz 972 m, 1 km w Wołkowianach i Klesztowie, 416 m w Pobołowicach Kolonii oraz 411 m w Klesztowie. Cała ta inwestycja drogowa pochłonie 7 239 321,57 zł, z czego 6 877 355,49 zł to dotacja z „Polskiego Ładu”, a 361 966,08 zł to wkład własny gminy.

Wykonawca ma 6 miesięcy na wykonanie zadania. Oznacza to, że roboty powinny się zakończyć do 4 listopada br. (mo)