W innym, niebieskim świecie…

Obchodny Dnia Autyzmu przed CSK w Lublinie

2 kwietnia lublinianie i świdniczanie obchodzili Światowy Dzień Autyzmu.


W Lublinie zapoczątkowano tego dnia akcję, która będzie trwała przez cały miesiąc. W kwietniu będą odbywały się darmowe konsultacje ze specjalistami w wyznaczonych poradniach i przychodniach oraz placówkach oświatowych. Lubelskie obchody Dni Autyzmu zorganizowane zostały we współpracy z Fundacją Alpha w Lublinie, Krajowym Towarzystwem Autyzmu – Oddział w Lublinie, NZOZ Sanus, Szkołą Podstawową Specjalną nr 26 w Lublinie, Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym Nr 2 w Lublinie, Zespołem Poradni Nr 3 w Lublinie, Fundacją Wiatraki, Zespołem Ośrodków Wsparcia – Środowiskowym Domem Samopomocy, Lubelskim Okręgowym Związkiem Żeglarskim oraz Niepublicznym Przedszkolem Specjalnym „Tajemniczy Ogród” w Lublinie. Szczegółowy program obchodów, które potrwają przez cały kwiecień, znajduje się na stronie internetowej pod adresem www.lublin.eu.

W kwietniu m.in. Centrum Rehabilitacji Społecznej Krajowego Towarzystwa Autyzmu przy ul. Radości 8 zaprasza na bezpłatne konsultacje dla rodziców i opiekunów osób z autyzmem (z pedagogiem, psychologiem i logopedą), fundacja Alpha organizuje badania przesiewowe w kierunku spektrum autyzmu dzieci do 3. roku życia (zapisy telefoniczne: 81 532 58 06), a NSZOZ Sanus zaprasza na przesiewowe badania słuchu u sześciolatków.

Świdniczanie natomiast w miniony wtorek wzięli udział w happeningu „Idź, maszeruj dla autyzmu”. Marsz i obchody Dnia Autyzmu z udziałem władz miasta i powiatu zorganizował Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy. Wzięło w nich udział ponad 700 osób: przedszkolaki, uczniowie szkół podstawowych i średnich, wychowankowie socjalnych ośrodków, którzy zebrali się przy fontannie na placu przy ul. Niepodległości.

– Uczymy tolerancji, pokazujemy inność, żeby mieszkańcy naszego miasta mogli poznać problemy osób chorych i ich rodzin – mówiła Elżbieta Krupa, dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Świdniku.

Dyrektor SOSW informowała też o programie „Za życiem”, na który ośrodek otrzymuje co roku rządową dotację. W 2019 było to 180 tys. zł, ale z każdym rokiem ta kwota się zwiększa. Program działa od 2017 roku i zakończy się w 2021.

– To ważny dzień dla społeczności naszego miasta. Ma nas uwrażliwić na potrzeby osób z autyzmem. To nie jest choroba, tylko pewne niedostosowanie, a naszym obowiązkiem jest pomagać wszystkim potrzebującym – dodaje Andrzej Radek, zastępca burmistrza.

– To również gest solidarności z rodzinami chorych, bo trzeba wychodzić takim trudnościom naprzeciw – podkreślał Radosław Brzózka, członek zarządu powiatu świdnickiego. – Powiat wspiera instytucje, które zajmują się takimi osobami, np. organizując konferencję „Świdnik dla autyzmu”.

Świdnicki marsz przeszedł ulicami Niepodległości i Wyspiańskiego aż do placu przy SOSW przy ul. Norwida, gdzie zorganizowano zabawy integracyjne dla najmłodszych i warsztaty sensoryczne oraz projekcję filmów o autyzmie dla młodzieży.

Kolorem tego dnia jest niebieski, więc w ramach solidarności z chorymi wszyscy mieli przy sobie coś w tej barwie. Wieczorem również na niebiesko podświetlono fontannę przy ul. Niepodległości w Świdniku, a także lubelskie budynki: gmach CSK i Stadion Arena Lublin. Podobna akcja odbywa się na całym świecie. (EM.K.) JN

Mój niebieski świat

W Świdniku rozstrzygnięto też konkurs plastyczny „Mój niebieski świat”. Łącznie wpłynęło 195 prac w trzech różnych kategoriach wiekowych. W grupie klas I-III nagrodzono Nikolę Dębięc ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Świdniku, Julię Kowalik ze Szkoły Podstawowej w Rybczewicach oraz Oliwię Staniak ze Szkoły Podstawowej w Oleśnikach. Z kolei w kategorii klas IV-VI najlepsze okazały się: Hanna Bryguła ze Szkoły Podstawowej nr 3, Wiktoria Dąbska ze Szkoły Podstawowej nr 7 i Arleta Niećko z Zespołu Placówek Oświatowych w Trawnikach. Natomiast wśród uczniów klas VII-VIII wyróżniono: Amelię Patyrę z ZPO w Trawnikach, jej szkolnego kolegę – Miłosza Tokarskiego i Agatę Prokop ze Szkoły Podstawowej w Piaskach. Ostatnią kategorią byli podopieczni ośrodków specjalnych.

Nagrodzono w niej wychowanków SOSW w Świdniku, czyli: Artura Kosiora, Oliwię Wyszomirską i Maję Dudałę. Nagrodę starosty otrzymał Patryk Berdzik z SOSW, nagrodę burmistrza – Amelia Panas z SP nr 3, a nagrodę dyrektora SOSW – Julia Stasicka z SP w Dominowie.