W jedności siła

„Aby wszyscy stanowili jedno” – to właśnie znaczy łacińskie wyrażenie „Ut unum sint”. Pod takim hasłem w lipcu przyszłego roku odbędzie się w Lublinie kongres upamiętniający 450-lecie zawarcia unii lubelskiej 1569 r. Współorganizacji tego wydarzenia podjęły się archidiecezja, miasto i województwo. W czwartek, 6 września w siedzibie Kurii Metropolitalnej przy ul. Kard. Wyszyńskiego 2 w Lublinie podpisano list intencyjny w tej sprawie.


Na stosownych dokumencie, potwierdzającym współpracę na rzecz kongresu i jubileuszu 450-lecia zawarcia unii lubelskiej, swoje podpisy złożyli: abp. Stanisław Budzik, prezydent Lublina Krzysztof Żuk oraz marszałek województwa lubelskiego Sławomir Sosnowski.

Kongres odbywać się będzie od 4 do 7 lipca 2019 r. Jego organizatorami są Polska Federacja Pueri Cantores oraz Archidiecezja Lubelska. W wydarzeniu weźmie udział ok. 1500 osób. Wezmą w nim udział chóry dziecięce skupione w Międzynarodowej Federacji Pueri Cantores, m.in. z Litwy, Łotwy, Estonii, Białorusi, Kolumbii, Ukrainy, Węgier, Czech, Słowacji, Rumunii, Republiki Demokratycznej Konga i Libanu oraz chóry z Polskiej Federacji Pueri Cantores. Przypomnijmy, że powstała w 1992 r. Polska Federacja jest stowarzyszeniem zrzeszającym chóry dziecięce i młodzieżowe działające w Polsce w ramach Kościoła Rzymsko-Katolickiego. Obecnie skupia ma 37 polskich chórów, w tym Pueri Cantores Lublinenses działający w Lublinie przy parafii Matki Bożej Różańcowej.

Tuż przed podpisaniem dokumentu abp Stanisław Budzik zaznaczył, że Kongres Polskiej Federacji Pueri Cantores uświetni ten wyjątkowy jubileusz, jakim jest 450. rocznica zawarcia unii lubelskiej. Prezydent K. Żuk podkreślił natomiast, że unia lubelska jest symbolem budowania wspólnoty europejskiej; lubelski kongres zaś to okazja dla Lublina, by miasto wyrastało na ważną metropolię w Europie Środkowowschodniej. Z kolei „jedność, współpraca oraz przenikanie się kultur” to wg marszałka S. Sosnowskiego wartości, którymi Lublin będzie mógł się szczycić przed innymi.

Przypomnijmy, że unia lubelską została zawarta 1 lipca 1569 roku pomiędzy Koroną Królestwa Polskiego a Wielkim Księstwem Litewskim. Utworzona w rezultacie Rzeczpospolita Obojga Narodów miała jednego władcę, a także wspólny sejm i senat.

Monika Skarżyńska