W miejskiej pasiece zamieszkały krainki

Miejską pasiekę otworzyły dzieci z Przedszkola nr 4 w Świdniku

Los owadów, szczególnie pożytecznych zapylaczy, miastu Świdnik nie jest obojętny. Są już kwietne łąki, dające im pożywienie, domki, a od ubiegłego tygodnia także pierwsza miejska pasieka, która powstała w parku za stacją paliw Orlen, przy al. Lotników Polskich.


– Pomysł na pasiekę to kontynuacja proekologicznych działań sprzyjających bioróżnorodności i zapylaczom. Doskonale wpisuje się również w otrzymany przez Świdnik status Gminy Przyjaznej Pszczołom – mówi Katarzyna Lis, rzeczniczka świdnickiego Ratusza.

Pasieka jest częścią ogólnopolskiego projektu Elektryczne Śmieci realizowanego wspólnie przez miasto Świdnik, Fundację Odzyskaj Środowisko oraz organizację odzysku AURAEKO. W jego ramach od sierpnia 2020 roku mieszkańcy Świdnika mają możliwość korzystania z czerwonych pojemników na zużyty sprzęt elektryczny, elektroniczny oraz baterie, a teraz otrzymali miejską pasiekę.

Tworzą ją trzy ule, w części wykonane z materiałów z recyklingu elektrośmieci, np. z bębnów pralek.

– Chcemy pokazywać mieszkańcom miast, że ich odpowiedzialna postawa w zakresie selektywnej zbiórki elektrycznych śmieci, pozwala odzyskać wiele cennych substancji i materiałów, które mogą powtórnie wrócić na rynek. Ule z recyklingu stanowią doskonały przykład tego, że recykling ma wymiar praktyczny – mówi Gabriela Leszczyńska, prezes AURAEKO.

Ule, które stanęły w miejskim parku to ule wielkopolskie. Zamieszkała je niezwykle łagodna rasa pszczół: krainka. Pasieka będzie pod opieką zawodowego pszczelarza, który zadba o dobrostan pszczół, ale także przeprowadzi miejskie miodobranie. Ma się ono odbyć wiosną przyszłego roku, a miód z miejskiej pasieki ma być przekazywany mieszkańcom przy okazji organizowanych ekotargów. W sąsiedztwie uli staną tablice edukacyjne dotyczące selektywnej zbiórki elektrycznych śmieci oraz roli pszczół w ekosystemie. Budowę ogrodzenia pasieki sfinansowała spółka Remondis Świdnik. (w)