W MPRD pensje na raty

Kolejny „dziesiąty” dla pracowników Miejskiego Przedsiębiorstwa Robót Drogowych w Chełmie oznacza następny miesiąc bez wypłaty na czas i w całości. Do redakcji znowu dotarły sygnały od zdesperowanych ludzi, którzy mają dość tej sytuacji. Ale w spółce tłumaczą, że wszystko odbywa się za akceptacją związków zawodowych, a wypłaty – choć z opóźnieniem – to wypłacane są z rekompensatami.

– Już dawno po dziesiątym listopada i znowu historia się powtarza: wciąż nie otrzymaliśmy pensji – mówi nasz rozmówca. – Staje się to już normą, że pensje wypłacane są z opóźnieniami i w ratach. Trudno znieść taką sytuację. Ludzie nie mogą zaplanować domowych wydatków.

O wyjaśnienia w tej sprawie po raz kolejny poprosiliśmy urzędników chełmskiego magistratu, a ci przesłali je po konsultacji z prezesem MPRD w Chełmie. Nie wiadomo, kiedy pensje znowu będą wypłacane na czas. W odpowiedzi czytamy: „Aktualna sytuacja przedsiębiorstwa wynika z restrukturyzacji firmy. Spółka realizuje swoje zadania na bieżąco przy niesprzyjających warunkach społeczno-gospodarczych, w szczególności drastycznym wzroście cen materiałów i paliw, oraz występujących w załodze przypadkach COVID-19 wraz z obostrzeniami wynikającymi z obowiązujących przepisów. Powyższe ma bezpośredni wpływ na wolniejsze wychodzenie Spółki z zaburzeń płynności finansowej. Zarząd wraz ze związkami zawodowymi na bieżąco analizuje sytuację ekonomiczną przedsiębiorstwa, podejmując wspólne decyzje w interesie załogi i bytu przedsiębiorstwa.

Wszystkie dotychczasowe opóźnienia w wypłacie wynagrodzeń następowały i następują na podstawie porozumień ze związkami zawodowymi, z pełnym pokryciem strat oraz dodatkowych kosztów każdego pracownika, które zostały poniesione z powyższych przyczyn. Reprezentatywnym przykładem jest wypłata opóźnionej pensji wraz z dodatkiem w wysokości 5-10 proc. podstawy wynagrodzenia w skali miesięcznej przy jednoczesnej inflacji na poziomie 6,4 proc. w skali rocznej i wzrostem stóp kredytowych określonych przez RPP. Powyższe wprost obrazuje, że pomimo opóźnień wypłat wszyscy pracownicy są rekompensowani w stopniu przewyższającym standardowe odsetki od przeterminowanych należności”. (mo)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here