W niebo głosy

W poniedziałek (6 stycznia) w Gminnej Bibliotece Publicznej w Wyrykach odbył się II Gminny Przegląd Kolędników i Grup Kolędniczych ,,W NIEBO GŁOSY”. Celem wydarzenia jest kultywowanie tradycji i zwyczajów związanych z okresem Świąt Bożego Narodzenia oraz dobra zabawa.

– Obrzęd kolędowania wywodzi się z czasów słowiańskich. Obchodzony był w kulturach rolniczych i pasterskich, kiedy to grupy kolędników odwiedzały gospodarstwa z życzeniami pomyślności w Nowym Roku, za co otrzymywały dary w postaci jedzenia lub datki pieniężne – wyjaśnia Hanna Czelej, dyrektor wyryckiej książnicy.

– Terminem ,,kolęda” określano nie tylko obrzęd kolędowania, ale również same dary przekazywane kolędnikom oraz specjalne pieśni życzące. Obrzędy kolędnicze obchodzono zazwyczaj w okresie od wigilii Bożego Narodzenia do Trzech Króli, a także w okolicy ostatków oraz Wielkanocy.

Dziś zwyczaj kolędowania zachował się także w gminie Wyryki. We wspomnianym okresie przez miejscowości gminy przemierzają grupy kolędnicze z gwiazdą, różnymi rekwizytami i w różnych przebraniach, śpiewając kolędy i składając mieszkańcom piękne życzenia wszelkiego dobra na Nowy Rok. Dziękując za udział zarówno wykonawcom jak i mieszkańcom, którzy licznie przybyli na to wydarzenie myślę, że zapisze się ono już na stałe w kalendarzu wydarzeń kulturalnych w gminie Wyryki. (b)