W planie staże, praktyki, a docelowo praca

Porozumienie o współpracy podpisały Zespół Szkół Energetycznych przy ulicy Długiej oraz lubelskie MPK. W planie jest m.in. wspólna organizacja staży wakacyjnych.

Pod koniec września pierwszoklasiści z Zespołu Szkół Energetycznych im. prof. Kazimierza Drewnowskiego przy ulicy Długiej w obecności dyrekcji, wychowawców oraz zaproszonych gości, złożyli uroczyste ślubowanie. Do społeczności szkolnej zostali włączeni uczniowie sześciu klas Technikum Energetyczno–Informatycznego oraz jednej klasy Branżowej Szkoły Elektrycznej I stopnia.  Wszyscy zostali powitani przez samorząd uczniowski.

W czasie uroczystości ZSE zawarł porozumienie o współpracy z lubelskim MPK. Podpisy złożyli: Anna Smolińska, dyrektor placówki oraz Tomasz Fulara, prezes MPK. Sygnatariusze porozumienia zadeklarowali „gotowość nawiązania współpracy dotyczącej kształcenia uczniów w  zawodach, wynikającej z konieczności zapewnienia przedsiębiorstwu wykwalifikowanej kadry technicznej”.

– Ponadto uczniowie będą mieli możliwość odbywania praktycznej nauki zawodu uczniów w formie: praktyk zawodowych, staży wakacyjnych, a także zajęć praktycznych, zaś nauczyciele przedmiotów zawodowych będą uczestniczyć w szkoleniach branżowych organizowanych na terenie MPK Lublin – informują przedstawiciele Ratusza.

W uroczystości wzięli udział m.in.: Ewa Dumkiewicz-Sprawka, dyrektor Departamentu Oświaty i Wychowania Urzędu Miasta Lublin oraz profesor Andrzej Wac-Włodarczyk, prezes Lubelskiego Towarzystwa Naukowego. TN

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here