W planie zmiana planów

Urząd Gminy Wojsławice szykuje się do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Jak wyjaśniają władze gminy, nowy plan będzie odpowiedzią na potrzeby mieszkańców i przedsiębiorców, którzy chcą tu inwestować.

Podjęcie uchwały w sprawie aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy to najważniejsza z uchwał, jakie podczas ubiegłotygodniowej sesji (30 października) podjęli radni Wojsławic.

Jak wyjaśnia wójt Henryk Gołębiowski, ta uchwała to pierwszy krok do aktualizacji dokumentów planistycznych. Następnym będzie podjęcie uchwały intencyjnej o przystąpieniu do zmiany planów zagospodarowania przestrzennego.

W pierwszej kolejności gmina skupi się na samych Wojsławicach, gdzie trwają prace poscaleniowe, a w dalszej perspektywie będzie chciała aktualizować plany również dla pozostałych miejscowości.

– Ze zmianą planu zagospodarowania przestrzennego czekaliśmy do przeprowadzenia prac scaleniowych. Ten obowiązujący wymaga poprawek, bo sytuacja znacznie się zmieniła. Ludzie chcą się budować; mamy też sporo zapytań dotyczących terenów pod usługi i właśnie Wojsławic dotyczy największa ilość tych zapytań – wyjaśnia wójt.

Wnioski o zmianę planów kierują do urzędu również mieszkańcy i potencjalni inwestorzy. Podczas poprzedniej sesji wójt informował radnych, że do Urzędu Gminy wpłynął wniosek dotyczący właśnie zmiany planów złożony przez przedsiębiorcę, który na terenie Wojsławic chciałby wybudować hotel lub pensjonat.

Nowy plan zagospodarowania wskaże też m.in. tereny, na których mogą zostać zlokalizowane farmy fotowoltaiczne, na co, jak przyznaje H. Gołębiowski, jest niemałe zapotrzebowanie. (kw)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here