W SOSW o niepełnosprawności

W Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. ks. Jana Twardowskiego we Włodawie odbyła się konferencja „Niepełnosprawność dziecka – i co dalej? Możliwości terapii i wsparcia”. Konferencja skierowana była do osób, którym bliski jest problem niepełnosprawności, w tym m.in. do rodziców i nauczycieli.

Celem konferencji było wskazanie sposobów i możliwości wspomagania rozwoju dziecka z zaburzeniami rozwojowymi. Licznie przybyli uczestnicy uzyskali wskazówki dotyczące opieki, terapii i edukacji dziecka z niepełnosprawnością oraz zapoznali się z zakresem gwarantowanych przez państwo świadczeń, ulg i uprawnień przysługujących niepełnosprawnym dzieciom i ich rodzinom. Oprócz udziału w prelekcjach uczestnicy mieli możliwość zwiedzić włodawski ośrodek i zapoznać się z jego ofertą edukacyjną, a podczas przerwy kawowej wymienić się uwagami, szerzej przedyskutować omawiane zagadnienia oraz spróbować poczęstunku przygotowanego przez wychowanków.

W spotkaniu, oprócz grona rodziców dzieci niepełnosprawnych, wzięli udział: wicestarosta włodawski Adam Panasiuk, przedstawiciele Urzędu Gminy we Włodawie, nauczyciele, terapeuci, psycholodzy z placówek oświatowych i wychowawczych z powiatu włodawskiego, pracownicy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej we Włodawie, kuratorzy Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej Sądu Rejonowego we Włodawie oraz pracownicy ośrodków pomocy społecznej. Wśród prelegentów byli: adiunkt w Instytucie Pedagogiki UMCS dr Magdalena Wójcik, Magdalena Bondarczuk z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej we Włodawie, Anna Borkowska-Łuć z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Włodawie, dietetyk Paulina Bień-Sadlak oraz terapeuci ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. ks. Jana Twardowskiego we Włodawie Agnieszka Michalska, Ewelina Lisiecka, Katarzyna Skoczelas, Kinga Piecyk i Beata Bytof. (a)